Placerare redan som ung – Vad betyder placering?

17.6.2016 2016Blogg

Våra inbitna föreställningar spelar här oss ett roligt spratt

I våra föreställningar är placerare unga eller medelålders män. Deras liv är spännande, de lever brett, reser och förtjänar stora summor med sina smarta värdepappersaffärer. Placerare är beundrade hjältar över sitt eget liv – rika intellektuella som placerar till exempel för att tillbringa resten av sitt liv i Florida för att spela golf.

Sparande å sin sida anses trist och sparare som fattiga snåljåpar vars inbesparingar också är små. Sparare – gamlingar och kvinnor – som hankar sig fram i mörka förortsettor med havregrynsgröt och surmjölk för att de igen ska orka gå och tömma sin gamla spargris i banken.

Känns föreställningarna bekanta?

Som tur ligger sanningen långt från föreställningarna. Placerare är vanliga människor och placering är också en form av sparande. Den som sparar, sparar pengar på ett bankkonto, placeraren till exempel i aktier, fonder, fastigheter eller invecklade placeringsprodukter eller –instrument.

Också ett köp av en bostad är på sätt och vis en placering eftersom värdet på bostadsaktier i allmänhet ökar med tiden, och många köper en bostad eller flera just med investering i tankarna.

Risk och avkastning i vågskålen

Att spara på ett bankkonto är så gott som riskfritt. Däremot innebär placeringar i allmänhet också risker. Med risk avser man att det kanske inte blir någon avkastning utan placeringen kan till och med försoraka en förlust. Placeringsrisken kan man försöka kontrollera genom att sprida på sina placeringar i olika produkter och tidpunkter. Det centrala är just att överväga, hur stor risk man är färdig att ta. Här kan det till och med vara fråga om hur mycket pengar man har råd att förlora om risken besannas.

Grundregeln är att avkastningen är större ju större risken är, men avkastningen kan variera mycket vid olika tidpunkter. Trygga produkter igen garanterar en mindre, men stadigare avkastning. I allmänhet lönar det sig att ta en del risk, speciellt om man placerar på lång sikt, annars kan avkastningen bli noll eller nära det.

Vad är en aktie?

Aktier hör samman med ägande i ett aktiebolag. Ett aktiebolag är ett bolag vars ägande till sitt värde fördelar sig på lika stora andelar, dvs. aktier. Med andra ord får aktieägarna den mängd aktier som motsvarar det kapital hen placerat. De medel ägarna placerat i företaget bildar tillsammans aktiekapitalet.

Aktieägarnas innehav antecknas på ett värdeandelskonto. Då du för första gången köper aktier, öppnar banken eller bankirfirman ett värdeandelskonto åt dig.

Vem som helst kan placera

Om ett aktiebolag listats på börsen kan vem som helst köpa och sälja dess aktier på börsen. Börsbolag har i allmänhet tusentals ägare. Av dem är många helt vanliga småplacerare. Om det finns många som vill köpa aktier, men få som vill sälja, stiger i allmänhet värdet på aktien. Om det däremot finns många som vill sälja, men få köpare, sjunker värdet på aktien. I det allmänna språkbruket talar man om kursutveckling.

Och vad är dividend?

Om ett företag gör vinst och beslutar att dela en del av vinsten till sina ägare, får var och en den andel som motsvarar hens aktieinnehav. Det här kallas dividend. Beslutet om dividendutdelning görs årligen i samband med bokslutet. Då berättar bolaget hur mycket dividend det tänker betala per aktie. Om det går dåligt för företaget, delas dividend inte alltid ut.

Varför köpa aktier?

Avkastning: Det lönar sig att köpa aktier framförallt för att aktieplaceringar i genomsnitt avkastar bättre än andra placeringsobjekt. Under åren 1913-2015 var realavkastningen per år på Helsingforsbörsen 9,84 %. Med andra ord skulle ett 1913 placerat kapital per år avkastat i genomsnitt flotta 9,84 % vinst även efter att man beaktat inflationen, dvs. pengarnas värdeminskning. Då kapitalet ännu växer med ränta varje år kommer man upp i rejäla helhetsavkastningssiffror. Men visst ryms där också nedgångsår mellan tillväxtåren. Ofta säger man också att den bästa principen vid aktieköp är ”köp och behåll”; då blir man inte nervös då aktiekurserna dalar.

Dividend: Många köper aktier i bolag som betalar en bra dividend. För sådana här aktier kan man förvänta sig årlig dividendavkastning, så man får inte in pengar endast då man säljer aktierna.

Tillväxt- och avkastningsförväntningarna: En del köper aktier framförallt i bolag som har höga förväntningar på tillväxt och/eller där priset på aktien vid tidpunkten för köpet är låg. Ofta vill sådana här köpare också stöda speciellt små företag och hjälpa dem att få mer kapital genom att köpa aktier i aktie- eller listningsemissioner.

Nuförtiden kan man lätt sälja och köpa aktier direkt på bankernas eller bankirfirmornas hemsidor, vilket har ökat intresset för aktier bland småplacerare.

Tillväxt och arbetsplatser på börsen: En orsak till att placera i aktier kan också vara den samhälleliga nyttan. Enligt undersökningar växer företag som listats på börsen snabbare och erbjuder fler arbetsplatser än andra bolag. Det här är till nytta för oss alla eftersom det innebär ekonomisk tillväxt, ökade skatteintäkter och en förbättring i sysselsättningen.

Men hur rik måste man vara?

Få är rika då de börjar placera, men blir förmögnare under årens lopp då pengarna växer ränta på ränta. Om du kan lägga några tior åt sidan per månad, kan du till exempel placera dem i fonder.

För att köpa aktier lönar det sig att först över en tid spara en större summa, till exempel tusen euro, för att handelskostnaderna inte ska sluka en alltför stor del av investeringen, och placera summan på en gång. (Kostnaderna för transaktionerna är i allmänhet lika stora oberoende av köpeskillingen, så det lönar sig inte att placera riktigt små summor).

Börja genast!

Det viktigaste rådet är att det lönar sig att börja placera genast då man ens lite lyckas spara. Det lönar sig inte att sitta på pengarna, dvs. hålla dem på ett konto med nollränta. Nuförtiden är inflationen låg och penningvärdet försvagas långsamt, men inflationen äter ändå på besparingarna om de inte avkastar alls. Och om man inte har några besparingar kan de inte heller avkasta.

Om en placering ger ens lite avkastning är effekten med ränta på ränta ändå så anmärkningsvärd att kapitalet som av sig självt växer endast tack vare den under årens lopp.

Det finns mycket råd på nätet för begynnande placerare. Googla fakta så är du en placerare innan du vet ordet av!

Lauri Rosendahl    kirsti airisniemi

Lauri Rosendahl                            Heli-Kirsi Airisniemi
Verkställande direktör                        Kommunikationschef
Nasdaq Nordic och                              Nasdaq Helsinki
Nasdaq Stocholm

Seuraavaksi
Jag är en del av internet