När hela havet stormar behövs ekonomisk läskunnighet

31.8.2022 2022Blogg

Unga i skolan med grupparbete

Besöket i mataffären leder till skrämselhicka vid kassan. Matpriserna stiger och energipriserna väcker oro. Det finns många orsaker till osäkerhet gällande ekonomin. Inflation, räntor, aktiekurser: hur hänger det här ihop? Det är krävande också för oss vuxna att förstå vad som händer och skapa en överblick över ekonomin. Ännu svårare är det för ungdomar som också saknar erfarenheter av allt annat än en högkonjunktur.

När man försöker förstå skeenden och samband får man hjälp av något som kallas ekonomisk läskunnighet. Det är kunskap om grundläggande ekonomiska begrepp som hjälper oss att uppfatta hur den personliga ekonomin hänger ihop med de stora förändringarna i samhället.

Att stödja ekonomisk läskunnighet är en del av skolans uppdrag som formuleras i läroplanen lite på olika sätt beroende på skolstadiet. Det är en krävand, men viktig del av undervisningen både i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Ur pedagogisk synvinkel är denna osäkra tid intressant och de dagliga nyheterna ger bra stoff för diskussioner i klassrummet. Dessutom kan lärarna få hjälp i sitt uppdrag både genom fortbildning och kostnadsfria läromedel också på svenska.

Dagen då våra ungdomar fyller 18 år är det ett faktum att de behöver ha grunderna på det klara i ekonomisk läskunnighet. Det är en del av den allmänbildning som alla behöver. Det gäller att veta vad begreppet ”ränta” betyder då man överväger att lyfta ett snabblån eller väljer att köpa något på avbetalning.

Vi slänger ju inte heller ut barn i bassängens djupa ända utan grundläggande kunskaper i att simma. I all synnerhet inte i tider då bassängen förvandlats till ett stormande hav. Nu är det läge att satsa på barn och ungas ekonomiska läskunnighet.

Insändaren har publicerats i Hufvudstadsbladet den 31 augusti 2022.

Seuraavaksi
Ung Företagsamhet rf fick pris värt 250 000 euro från Jenny ja Antti Wihurin rahasto