Känner du en enda människa som börjat med egenhändig placeringsverksamhet redan i tonåren?

15.6.2016 2016Blogg

Känner du en enda människa som börjat med egenhändig placeringsverksamhet redan i tonåren?

För många unga känns placering som något avlägset och svårt. Pengarna går till att leva och bygga upp livet. Det finns många behov. Som ung kan man nog ändå tänka framåt. Om man fick något sparat redan nu, kunde det lätta – och glädja – i framtiden. Många åldersstigna placeringsgurun berättar offentligt att de börjat som unga och sitter nu på en stor förmögenhet. Det är en lockande tanke.

Vad är placering?

Bilden av placeringar kan vara förvrängd hos många. Man föreställer sig det ofta som något svårt. I TV-nyheterna ser vi mäklare som stirrar på tre rutor och talar i två telefoner samtidigt. Vi  läser om börskrascher. Yrkesmänniskorna talar om IG och High yield, dividendaktier, sykliska aktier och hedge funds. Hur skulle man kunna placera något i den villervallan? Tänk om man förlorar alla sina pengar?

Det är varken svårt eller besvärligt att placera då man talar om bassaker. I stort sett kan du placera i några så kallade kapitalklasser. Olika instanser så som staten och företag ger sätter ut skuldebrev av olika längd som de betalar ränta på åt köparen. Då du köper sådana här räntepapper ska du fästa uppmärksamhet på gäldenärens förmåga att betala sina räntor och återbetala sin skuld. Ju sämre förmågan är desto mera avkastning eller ränta bör du få. Räntemarknaden indelas också i ganska klara klasser enligt kreditvärdighetsklassen. Av dem kan du välja enligt din egen avkastnings- eller riskmålsättning. Som aktieplacerare investerar du i det egna kapitalet hos företag som listats på börsen och såvida företaget mår bra och betalar dividend får du som ägare nytta av både dividenden och en eventuell värdeökning. Nuförtiden är det också enkelt att placera i fastigheter fia fonder fastän placeringssumman vore liten. Utöver dessa finns alla slags kapitalklasser, men dem behöver du som nybörjarplacerare enligt mig inte.

Till en början räcker en helt okej portfölj

Om du är ung och har lång tid på dig att placera kan du i huvudsak placera på aktiemarknaden. Aktiekurserna svänger emellanåt ganska rejält och inget annat hjälper där än tid och så kallad tidsspridning. Om du regelbundet placerar under många årtionden, till och med små summor, prickar en del av köpen gropar och en del toppar och sannolikt skapar du dig en helt okej portfölj. Sen då du börjar vara i behov av pengar måste du börja fundera på sänkning av risknivån och en flytt till räntesidan. För en ung placerare lönar det sig inte i initialskedet att placera i räntepapper och för tillfället är läget på räntemarknaden annars också besvärlig för investerare.

Så här kommer du igång

Det lättaste sättet är att placera i placeringsfonder. Med en placering får du typiskt en portfölj med 30-500 aktier och någon som ser efter portföljen. Med tre fondplaceringar kan du köpa en knippe europeiska och amerikanska aktier samt aktier på marknader som utvecklas. Det billigaste alternativet är indexfonder där det alltid finns den mängd aktier som motsvarar ifråga varande aktieindex. Visst kan du också placera direkt i aktier, men då väljer du de enskilda aktierna själv. Och det finns kostnader med det också. Här är det inte heller fråga om antingen eller –val. Om du vill följa enskilda firmor och placera direkt i deras aktier ska du ta dig ut på den internationella marknaden som fondplacerare. Placera hellre i små partier eller månad för månad än i stora engångspartier. Då sprider du på din marknadsrisk.

I praktiken kommer du igång genom att registrera dig som kund på någon webbplats för ett finansförvaltningshus och genom att placera i de fonder du önskar. De flesta har också en telefontjänst där du kan fråga om råd. Med banker kommer du igång redan med ett par tior och i bolag som förvaltar egendom välkomnas du med en placering på hundra eller ett par hundra euro.

 

kirsi_hokka

 

 

 

Kirsi Hokka
Direktör, kundrelatoiner
eQ Varainhoito Oy

Seuraavaksi
Placerare redan som ung – Vad betyder placering?