Jag kan, jag klarar det!

27.10.2020 2020Blogg

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Drivkraften i mitt arbete är att se barnens bubblande, äkta glädje i att lära sig. Framförallt att se barnet eller den unga människan växa via aha-upplevelser; då de inser att ”jag kan!” ”jag klarar det!”. Det är mäktigt. Insikten ”jag kan, jag klarar det” förändrar spelplanen. Då du inser dina egna styrkor och din inneboende kraft att nå uppställda mål formar du din egen spelplan. Det här kräver mod och tro på sin egen förmåga.[/vc_column_text][vc_empty_space][vcex_heading text=”Självförmåga” tag=”h3″][vc_empty_space][vc_column_text]Det som psykologer benämner ”självförmåga” (på engelska ”self-efficacy”, på finska ”minäpystyvyys”) handlar om tilltro till den egna förmågan att klara av något. En elev med stark självförmåga har sannolikt positiva erfarenheter och har uppnått ”framgång” inom ett område i sitt liv eller uppnått ett mål som hen anser vara viktigt. Och vice versa, en elev med svag självförmåga har upplevt misslyckanden som präglar hen. Självförmågan kan variera – en elev kan ha stark självförmåga inom ett visst område och svag självförmåga inom ett annat.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”86152″ img_size=”large”][vc_empty_space][vcex_heading text=”Att forma sin egen spelplan genom att öva företagande” tag=”h3″][vc_empty_space][vc_column_text]Fostran till företagsamhet kan ofta uppfattas som ideologiskt färgad. En skola som eftersträvar jämlikhet och som vilar på ett humanistiskt bildningsideal rimmar illa med tanken om att driva ett företag vars främsta mål är att skapa vinst för sina ägare. Den här diskussionen mellan idealisten och pragmatikern kan pågå i evigheters evigheter utan att man kommer fram till några entydiga svar. Emellertid vill jag flika in följande: Om vi vill ge våra barn och unga erfarenheter av att lyckas, av att hitta sin egen väg och forma sin egen spelplan kan det vara en god idé att prova det pedagogiska synsätt och de metoder företagsamhetspedagogiken förespråkar.

De facto kan företagande i en trygg miljö under kontrollerade former tillsammans med en engagerad handledare vara ett sätt att stärka självförmågan och ge den ack så värdefulla insikten: ”Jag kan, jag klarar det!” Som exempel klassläraren som berättade att hen under UF:s Miniföretagarna -programmet för första gången såg klassens bråkstake ta ansvar för och äga en uppgift: Med stor entusiasm gick eleven in för att beställa biltvättmedel och tvättsvampar till miniföretaget och lärde dessutom sina klasskompisar att tvätta bilar. Eller den tysta, blyga eleven som fick lysa tack vare sin förmåga att skapa en orginell och uppseendeväckande grafisk profil för miniföretaget. Exemplen är många.[/vc_column_text][vc_empty_space][vcex_heading text=”Ge dina elever möjlighet att visa vad de kan och klarar av med Miniföretagarna!” tag=”h3″][vc_empty_space][vc_column_text]Miniföretagarna är ett studieprogram riktat till lågstadierna, åk 4-6, utformat av Ung Företagsamhet rf. 92 % av lärarna som använt programmet rekommenderar det starkt och anser att programmet stöder läroplanens mål. Under läsåret 2019-2020 engagerade Miniföretagarna 12 000 elever över hela Finland. Vad gör Miniföretagarna så omtyckt? Jag tror det handlar om självförmåga. Genom Miniföretagarna upplever elever delaktighet, samarbete, de upptäcker sina styrkor, de är kreativa. De styrs av glädjen av att lära – tillsammans – genom företagande. Det egna miniföretaget blir en katalysator som förändrar deras spelplaner: Eleverna vet att de i framtiden kan mer än de tror, att de klarar av även utmanande situationer, de låter sig inte knäckas av motgångar. Det vet att de kan och att de klarar det, för att de har övat och de har lyckats.

Ung Företagsamhet rf stöder dig, lärare och pedagog, i ditt värdefulla arbete. Om du vill utmana dina egna företagsamma färdigheter och ge elever konkreta erfarenheter av att lyckas – ta kontakt!

 

Miniföretagarna är ett studieprogram med nio teman där eleverna omsätter sina idéer i praktiken genom att driva ett eget miniföretag. Eleverna lär sig viktiga färdigheter och ansvarstagande tillsammans med sina kompisar. Läs mer och beställ material via edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/tuote/miniforetagarna/[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”86149″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

Seuraavaksi
Koll på ekonomin – koll på livet