Insändare: Företagsamhetsfostran under hela lärstigen

3.6.2022 2022Blogg

Maarit Westeren

Grattis till dig som blir student eller som slutfört yrkesexamen! Ett stort jobb ligger bakom din examen. En stor del har du gjort själv, men din lärstig har påverkats inte bara av dig och dina lärare utan många personer som arbetar med att planera och utveckla innehållet i utbildningen.

De här är personer som arbetar med utbildningsplanering, prognoser och strategier. Personer du kanske aldrig har träffat eller hört talas om, men deras sammanlagda arbetsinsats har ändå haft betydelse för den utbildning du nu slutfört.

Vilken vägkost behöver du nu med tanke på framtiden, både som självständig vuxen och i ditt kommande arbetsliv? Sakkunniga i arbetslivet och inom utbildningssektorn samarbetar inom ett organ som kallas Prognostiseringsforum för kunnande för att kunna svara just på de här frågorna.

I april i år sammanfattade de en lista på kompetenser som är viktiga att ha år 2035. På listan finns t.ex. innovationskompetens, kunskaper i att använda digitala tjänster, interaktions- och kommunikationsfärdigheter och förmåga att styra och utveckla den personliga kompetensen.

Alla ovan nämnda kompetenser kan stärkas av skolornas medvetna satsning på företagsamhetsfostran. Företagsamma färdigheter, arbetslivsfärdigheter och entreprenörskap betonas i läroplanerna och skall vara en del av skolans ordinarie verksamhet.

Företagsamhetsfostran är en tvärgående ämnesöverskridande helhet som du som elev kanske inte reflekterat över då den varit välintegrerad i den vanliga undervisningen. Det handlar inte enbart om jippon eller engångssatsningar utan är mera djupgående än så. Det är något som försiggår i skolvardagen.

Ifall företagsamhetsfostran är bekant för dig så har du sannolikt gått i en skola i en kommun som medvetet skrivit in företagsamhetsfostran i sina kommunala strategier och i skolornas läsårsplaner. En del kommuner och skolor är föregångare och har en uttänkt lärstig för företagsamhetsfostran, men samtidigt finns det många som ännu inte riktigt kommit igång. Orter där bildningscheferna och rektorerna planerar eller funderar på hur de ska göra. Det är nämligen viktigt att alla ges möjlighet till företagsamhetsfostran med tanke på jämlikheten och delaktigheten i samhället.

Du som nu examineras, hjärtliga gratulationer! Din stig leder mot framtiden.

Originaltexten har publicerats i Hufvudstadsbladet den 3 juni 2022.

Seuraavaksi
Ett ny och bättre Ett år som företagare -program