Hur hittar jag på en affärsidé till ett UF-företag?

15.11.2021 2021Blogg

Varifrån kommer affärsidéerna ifrån? Hur kommer man i gång med att bygga upp en affärsidé i programmet Ett år som företagare? Hur vägleder man eleverna till att hitta sin egen grej och sedan utföra den?

Medan team och lagarbete spelar en stor roll för framgången av UF-företaget, är affärsidén också viktig med tanke på företagarnas entusiasm i företaget. Enligt forskning ska ungas arbetare motsvara deras egna värderingar. Som bäst är UF-företaget ett verktyg för de unga att uttrycka sig själva. I programmet Ett år som företagare bildas inom skolarbetet ett företag som fungerar med riktiga pengar.

Ibland kan en elev redan ha en idé i åtanke, men ifall inte, kan följande hjälpa dem att hitta sin affärsidé: 

1. Kompetens och intressen

Oftast finner man affärsidéer som faller ihop med sin egen kompetens, styrkor och intresseområden. En ung persons kompetens består inte enbart av studier och skolgång, utan oftast bygger den också på fritidsintressen och sin barndom, kanske något man gjort och lärt sig tillsammans med sina föräldrar. Var får en elev de bästa kickarna? Vad glöder hen över gång på gång? Även då, när den långa skolveckan är över och du fortfarande borde kunna jobba för ditt UF-företag under helgen? Den passion och entusiasm vi upplever för saker och ting är inte obetydlig i affärer, utan ibland rent av avgörande. Entusiasmen behöver inte uppkomma av själva produkten eller tjänsten, utan istället, av till exempel välgörenhet eller sättet på vilket varan produceras på. 

2. Orientering av behov 

Vad saknas i världen eller vad kunde göras bättre? Vilken typ av produkter eller tjänster har du någonsin saknat, men inte kunnat hitta? Kan det vara någonting som andra känner behov för, och framför allt är villiga att betala för? Man kan också fundera på vad befintliga produkter eller tjänster kunde göra bättre. Kan någon tjänst eller produkt förbättras, kan den erbjudas till kunder på ett annat sätt eller till och med nå nya helt nya kundsegment med en ny typ av marknadsföring? Det finns många sätt att skilja åt sig från sina konkurrenter, och differentiering kan ibland vara viktigare än själva idén. 

3. Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är dagens ord och ibland bygger en affärsidé på tillgängliga eller befintliga resurser. Brädspelet Circula är ett bra sätt att öppna sitt sinne för hållbar utveckling. I spelet skapar man affärsidéer på ett ansvarsfullt sätt samt utnyttjar den cirkulära ekonomins resurser. De verkliga exemplen på affärsidéer som används i spelet kan också inspirera dig att tänka på affärsidéer ur den cirkulära ekonomins synvinkel. Spelet kan skrivas ut gratis eller lånas av Ung Företagsamhet rf. 

4. Att tänka på framtiden

Då man tänker ut affärsidéer för nutiden, är en synvinkel framtiden, de globala megatrenderna samt andra svaga signaler. Megatrender kan väcka tankar om framtida behov som skulle kunna tillgodoses just nu. Megatrender är stora utvecklingar på en världsnivå, till exempel en åldrande befolkning och integrering av teknik i så gott som allt. För att hjälpa till med brainstorming med megatrender kan du ta Sitras Megatrends-kort till hjälp, dessa kan beställas gratis från deras hemsida. Detta tillvägagångssätt kan vara lite storskaligt för ett UF-företag, men för någon är den här typen av framtidsutsikt exakt den inspiration de behöver för att utforma sin affärsidé. 

5. Entreprenörskapläger

Ett effektivt och roligt sätt att börja ditt Ett år som företagare – program, är att delta på ett läger. Lägren är modeller som utformats av Ung Företagsamhet rf. där affärsidéen bearbetas i team och där man framskrider i arbetet på ett guidat sätt. Lägret kan ordnas i skolan eller på nätet, dessutom kan variation erbjudas med hjälp av besökare och presentationer i olika ämnen. Den absoluta fördelen med lägret är den effektiva användningen av tid, samt en viss tidspress som styr teamet att utveckla en idé i en rask takt. I slutet av lägret har teamet en färdig affärsidé som ofta jobbas vidare på som ett UF-företag.

Mera information om lägren fås också av regionaktörerna på ditt eget område.

6. Innovationsövningar

Ifall du känner att det är ont om idéer och din hjärna har fastnat, är det en bra idé att börja med att ta bort onödiga hinder för brainstorming från eleverna. Då det kommer till idéer måste man glömma kritik, antaganden och övriga vanor och investera i ett antal fördomsfria idéer – ju flera desto bättre! När man försöker hitta på idéer är det viktigt att ha det roligt, och tankar som är så vilda och galna som möjligt! Idéerna utvärderas senare, men detta bör inte överhuvudtaget tänkas på under idéstadiet.  Det finns många olika innovationsövningar, bland annat finns en del i programmet Ett år som företagare. Det är en bra idé att alla möjliga brainstormings-övningar efter varandra. Ju mera övningar det hålls, desto bättre börjar idéerna flöda.

7. Få de bästa idéerna från befintliga företag

Inspiration till idéer kan också tas från befintliga företag. En bra idékälla kan vara www.yritysporssi.fi som presenterar företag till försäljning, eller www.franchising.fi som introducerar franchiseföretagande. Det finns dussintals om inte hundratals exempel på affärsidéer som har lyckats. Varför inte hitta en idé för ditt eget UF-företag?

Även värt ett besök är UF-företagens egna Showroom. På sidan presenteras alla UF-företag som är tillfället är aktiva. Du kan till exempel söka företag på basen av bransch eller plats, det är alltså enkelt att söka efter branscher och idéer som intresserar en själv. Samtidigt är det värt att ta hänsyn till affärsidéernas lokala konkurrenssituation.

När en affärsidé väl hittats och definierats är det dags att realisera den. I det skedet händer ofta att affärsidén ytterligare utvecklar sig, det är alltså ett bra tillfälle att ytterligare utveckla idéen. Vi strävar alltså inte genast efter perfektion, utan först testar man idéen i en målgrupp, lyssnar på kunderna och under hela tiden ytterligare utvecklar idéen. Som ett resultat av utvecklingsarbetet skapas slutligen teamets egen affärsidé och deras egna sätt att utveckla den på samt föra företaget framåt.

Inspirerande idéstunder!

Originaltexten publicerades på finska på Ung Företagsamhets blogg den 28 januari 2021.

Seuraavaksi
Miniföretagarna-programmet inspirerar såväl lärare som elever på Lagstads skola i Esbo