Företagsamma unga värda sin ros

22.5.2023 2023Blogg

Pink rosor

Röda kinder, ljudet av prasslande papper kring rosorna, luften full av förväntan inför högtidlig betygsutdelning. Snart vankas det kaffe och kaka för familj och vänner och det blir fest. Alla som slutför sina studier på andra stadiet är värda uppmärksamhet. Det är inte bara studenter som vid terminens slut riktar sina blickar mot framtiden utan även tusentals ungdomar som slutför sina studier vid yrkesinstitut.

Inom ramen för de allmänna studierna inom yrkesutbildningen har de unga fått vägkost om arbetslivsfärdigheter och entreprenörskap. Glädjande många yrkesinstitut erbjuder tillvalskursen Ett år som företagare. Den passar som handen i handsken för yrkesutbildningen och motiverar sin plats inom alla utbildningslinjer. Det är inte bara merkonomer som blir företagare. Det är med stor sannolikhet en stor del av de unga som nu slutför sina studier i yrkesinstituten som kommer att starta ett eget företag. I företag behövs mångsidighet och företagsamma färdigheter som man kunnat öva på redan under skoltiden i de övningsföretag de unga grundar i programmet Ett år som företagare.

Gymnasiernas kursbrickor är späckade men det finns också många gymnasier med framförhållning som satsat på företagsamhetsfostran. Vissa av dem har hela utbildningslinjer med många kurser för företagsamhet, medan andra kanske endast väljer att erbjuda ”Ett år som företagare” som tillvalskurs. Det är dags att uppmuntra ännu flera gymnasier och gymnasister till företagsamhetsfostran.

Ett sätt som gör det här klarare och mera definierat är om Utbildningsstyrelsen skulle utveckla ett gymnasiediplom i företagsamhet. Det här skulle ge tydligare konturer för företagsamhetsfostran i gymnasiet och de studerande skulle vid studentdimissionen få ännu ett viktigt intyg, ett gymnasiediplom i företagsamhet.

Dagen då terminen tar slut tillhör de unga. Gå med i deras glädje. För den ljusnande framtid är deras.