Barn och unga ser inte pengar – synliggör dem!

1.11.2022 2022Blogg

Ung Företagsamhet ekonomisk läskunnighet ung flicka

Vi lever i en tillvaro där man alltmera sällan använder sig av kontanter. Familjers matuppköp betalas ofta med att visa bankkortet som finns i telefonen i avläsaren vid kassan. Vill du ha kvittot? Nej tack, behövs inte.

Barn och unga växer nu upp i en tillvaro där sedlar och mynt inte syns. Det är ännu svårare och mer abstrakt än tidigare att skapa sig en uppfattning om hur mycket 2 euro, 20 eller 50 euro egentligen är och vad man kan få för den summan exempelvis i mataffären.

Här har vi vuxna, i synnerhet föräldrar, en viktig roll i att tala om pengar därhemma. Hur mycket kostar ett matuppköp och varför är det billigare att äta hemma än på restaurang. Att öppna upp innebörden i begrepp som alternativkostnad d.v.s. istället för att köpa en dyr smörgås på stan får man råvaror till så många flera om man väljer att fixa smörgåsarna själv.

Det elektroniska betalandet påverkar också våra ungdomars konsumtion. Alla gånger har de inte själva bankkoder och har svårt med att följa upp hur mycket pengar det finns på det egna kontot. Att flera gånger i veckan köpa den dyra smörgåsen på stan kan leda till att slantarna på kontot överraskande sinar.

Pengar och pengarnas värde är ganska svårbegripliga då man stannar upp och funderar på dem. Men den vuxna generationen har livserfarenhet och en uppväxt där glassen betalades med mynt eller sedlar. Vi har därför möjlighet att handleda barn och ungdomar till medvetenhet kring vardagsekonomi. Alla barn och unga får inte det stöd de skulle behöva i hemmet. Därför är det centralt att man i skolan pratar om ekonomi och pengar så att alla barn och unga har möjlighet att lära sig. Pengar och ekonomi är en del av de medborgarfärdigheter som är nödvändiga senast då man inleder ett självständigt liv.

Ekonomisk läskunnighet är en naturlig del av företagsamhetsfostran, där man jobbar med medvetenhet om ekonomi redan från småbarnspedagogiken. Ung Företagsamhets målsättning är att alla skolor aktivt arbetar med det här.

Vi erbjuder kostnadsfritt läroplansenligt läromaterial på svenska så att alla pedagoger kan stöda undervisningen av de här kunskaperna och färdigheterna. Att förstå ekonomi är ytterst en fråga om aktivt medborgarskap och grunden till ett jämlikare samhälle. Under hela lärstigen behövs undervisning i vardagsekonomi, så att man lär sig att se pengarna i vardagen. De för ögat osynliga pengarna snurrar inte bara vår privatekonomi, utan hela samhället.

Sami Suomela 
Verksamhetsledare för Ung Företagsamhet r.f.

Maarit Westerén 
Regionchef för den svenska verksamheten i huvudstadsregionen

Insändaren har publicerats i Hufvudstadsbladet den 31 oktober 2022.

Seuraavaksi
Ung Företagsamhet-alumner lärde sig nytt och knöt nya kontakter på Slush och hos Aaltoes