Årsberättelse 2021–2022

Alla tiders rekord för programbeställningar, Våga vara företagsam-evenemanget på ett helt nytt ställe, Ung Företagsamhet rf fyller 20 år… Allt detta och mycket mer i årsberättelsen för läsåret 2021–2022!

Verksamhetsledarens översikt

Sami Suomela, verksamhetsledare, Ung Företagsamhet rf

Det gäller att fördjupa sig i möjligheterna och ta vara på dem

”När jag började som verksamhetsledare för Ung Företagsamhet rf (UF) i mars 2022, klargjorde vi vår strategi tillsammans med personalen. Den uppdaterade visionen och missionen sammanfattar vårt mål, som är att erbjuda varje barn och ung möjlighet att pröva på och lära sig företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter”, skriver Ung Företagsamhet rf:s verksamhetsledare Sami Suomela.

Nyckeltal 2021–2022

Antalet barn och unga personer som använder våra läromaterial

60 000

Andelen kommuner och städer som använder våra program

63 %

UF-ambassadörernas besök i skolorna

170

Lärare som använde våra lärprogram

3 500

Deltagare i Våga vara företagsam -evenemangen

10 500

Antalet länder i vårt internationella nätverk

115

Ung Företagsamhet rf 20 år

Vårt 20-årsjubileumsår inleddes i början av 2022. Ung Företagsamhet rf har fått uppleva många olika skeden som utvecklare av arbetslivsfärdigheter hos barn och unga. I dag är vi en av landets bäst kända aktörer inom företagsamhetsfostran. Med anledning av jubileumsåret har vi utarbetat en sammanställning som berättar om föreningens historia och milstolpar med intervjuer och bilder.

Läs om föreningens historia

Ung Företagsamhet rf personal

Job Shadow kallade unga och ledare inom arbetslivet samman för sjunde gången

Vetenskaps- och kulturminister  Antti Kurvinen och UF-alumnen Luka Väisänen i MTV:s Uutisaamu i oktober 2021, pratar om Ung Företagsamhet rfs Job Shadow-dagen.

”Det är fantastiskt när en sådan här förboomer får prata med riktiga unga”, konstaterade vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen om Job Shadow-dagen.

Under Job Shadow-dagen som vi ordnade i oktober får ledare i olika branscher en ung framtidsskapare till arbetskamrat under en arbetsdag. De unga kommer från olika håll i Finland, och var och en av dem har gått vårt program Ett år som företagare i sin egen skola eller läroanstalt. Minister Antti Kurvinen tillbringade dagen med Luka Väisänen, 16, från Jyväskylä. De började arbetet genom att medverka som gäster i MTV:s tv-program Uutisaamu.

Job Shadow-dagens kvällsevenemang ordnades hos vår samarbetspartner företagsbanken SEB i Helsingfors. Unga och ledare från arbetslivet fick nätverka med varandra och berätta om de erfarenheter som de gjort under dagen.

De ungas evenemangsupplevelse började redan kvällen innan på samarbetsevenemanget Ready for Work, som ordnades av ManpowerGroup. Deltagarna fick tips om jobbsökning och bygget av ett personligt varumärke i framtiden.

Job Shadow 2021-deltagare på kvällsevenemanget hos SEB i Helsingfors 2021.
Job Shadow 2021-deltagare på kvällsevenemanget hos SEB.

Alumnarbetet: verksamheten som unga ordnar för unga växte trots det svåra världsläget

UF-alumner i Våga vara företagsam-finalen i Helsingfors 2022.

Vår alumn- och ambassadörsverksamhet erbjuder unga möjlighet att delta i praktisk verksamhet som förkovrar de företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter som de skaffat i våra företagsamhetsprogram. De unga lär sig att uppträda inför andra, berätta, sälja och till exempel att göra podcaster – var och en efter eget intresse och initiativ. Samtidigt inspirerar alumnerna med sitt exempel och sina berättelser nya unga och lärare att komma med i våra program.

Ulla Alakangas började som ny alumn- och kommunikationskoordinator, dvs. som de ungas ”manager”, i september 2021. Under Ullas ledning hittade ambassadörsteamet med 14 medlemmar nya sätt att hålla samman på distans, trots pandemirestriktionerna. På sparrningsdagarna, som ordnades på Teams, skapade den virtuella trollkarlen och sakkunniggästerna från olika branscher en trevlig stämning.

Trots det svåra världsläget gjorde teamet en bra insats i ambassadörsarbetet. Under läsåret 2021–2022 gjorde våra ambassadörer 170 besök i skolor och på evenemang för att berätta om våra program, och de nådde 10 000 unga och lärare på dessa tillfällen. Antalet nådda personer ökade med mer än 50 procent jämfört med perioden innan.

I november 2021 firade alumnföreningen JA Alumni Finland rf, som de unga driver själva, sitt 15-årsjubileum i arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos lokaler i Esbo. Som en gåva från Ung Företagsamhet rf fick tre alumner resa till den internationella alumnkonferensen i Strasbourg, Frankrike, i juli 2022. Alumnerna medverkade också synligt på Våga vara företagsam-finalen och ordnade ett framgångsrikt alumnevenemang i Uleåborg.

Som avslutning på det händelserika läsåret utsågs alumn- och ambassadörsverksamheten till en av prioriteringarna i vår nya strategi. Vi fick ett rekordantal ansökningar till ambassadör för perioden 2022–2023, och till den nya perioden rekryterades dubbelt fler ambassadörer.

Alumnernas företagarberättelser

Varje år deltar många tusen unga i Ung Företagsamhet rf:s lärprogram. När de slutfört programmet blir de UF-alumner. För en del unga kan färden som företagare vara någonting som de gärna prövade på men som inte var deras grej. Samtidigt fortsätter många andra sin verksamhet som företagare även efter att programmet slutat.

Vi har plockat samman ett paket med berättelser om alumner som fortsatt som företagare! Vad har de lärt sig om företagandet och på vilka sätt har de upplevt att de övervunnit sig själva under färden?

UF-alumnen Jessica Huhtinen presenterar sitt klädföretag
UF-alumnen Jessica Huhtinen är en av de unga som delat sin företagarberättelse. Foto: Marko Koivistoinen / Kuvakeikka

Ökad regionverksamhet stödjer de ungas väg genom arbetslivet och landskapens livskraft

Under läsåret 2021–2022 har Ung Företagsamhet, i likhet med systerorganisationerna i de övriga nordiska länderna, kontinuerligt utvidgat sitt regionnätverk. Målet är att täcka alla landskap i Finland under de kommande åren. För närvarande har föreningen 16 regionala aktörer på olika håll i Finland. Deras mål är att föra programmen för företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter ännu närmare lärarna och att därigenom tillgodose regionernas varierande behov. Genom regionaktörernas aktiva arbete vill Ung Företagsamhet rf säkerställa att barn och unga runt om i Finland i framtiden har jämlika möjligheter att få nödvändiga kunskaper och färdigheter. Hela 63 procent av kommunerna använder redan lärprogram som UF producerat.

Riikka Lehtinen började som ny chef för regionnätverket i december 2021. Under våren granskade vi regionnätverket som helhet utifrån det existerande regionsamarbetet, regionernas storlek och elevantal, de aktuella behoven i regionerna och regionernas framtidsutsikter. Det är viktigt att förstå befolkningsutvecklingen i regionen, men å andra sidan också att se regionens betydelse som en helhet som stödjer de ungas väg genom arbetslivet samt att vara med om att stödja livskraften i regionen. Den svenskspråkiga verksamheten utvidgades också till huvudstadsregionen, som fick en egen regionchef.

Med den regionala verksamheten inom företagsamhetsfostran ges unga en lockande bild av näringslivet i regionen och de möjligheter som den erbjuder. Genom detta väcks de ungas engagemang och vilja att sysselsätta sig i sin egen region.

Vi stärkte företagsamhetsfostran i svenskspråkiga skolor

Tre svenskspråkiga stiftelser – Tre Smeder, Esbo-Grankulla Aktia och Helsinge-stiftelsen – började stödja vår verksamhet för att främja företagsamhetsfostran. Med hjälp av det treåriga stödet kan Ung Företagsamhet satsa på främjandet av företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter i de svenskspråkiga skolorna i huvudstadsregionen. Det beviljade stödet gjorde det också möjligt att anställa en regionchef som jobbar på de båda språken. Stiftelserna ser det som värdefullt att arbetslivsfärdigheterna hos unga stärks.

Fyra proffs belönades som Årets lärare inom företagsamhetsfostran

Vi belönar årligen professionella inom undervisning som föredömligt främjat studier i företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter i skolor och läroanstalter. Våren 2022 utsågs följande personer till Årets lärare inom företagsamhetsfostran utifrån de förslag som vi fått: Anne Leikari från Raumo, Päivi Marttila-Lampinen från Seinäjoki, Tanja Ingelin från Kyrkslätt och Markus Koskinen från Asikkala.

Dessa lärare som fick utmärkelsen är ambassadörer för företagsamhetsfostran, inspirerande och motiverande personer som skapar möjligheter för studerandena. De är också aktiva nätverksbyggare och utvecklare av lärkulturen vid sina egna läroanstalter.

Hela personalen på Ung Företagsamhet rf gratulerar pristagarna!

Året började med en fantastisk nyhet – vår takorganisation JA Worldwide kandiderar för Nobels fredspris!

 Ung Företagsamhet rfs takorganisation JA Worldwide kandiderar för Nobels fredspris år 2022.

”Det är möjligt att uppnå fred endast när unga i alla länder och regioner har ekonomiskt inflytande. Vi har äran att få denna utnämning och att fortsätta vårt arbete för att alla unga har färdigheter och vilja att bygga välmående samhällen”, säger JA Worldwides verksamhetsledare Asheesh Advani.

Kandidatnomineringen som offentliggjordes i våras är också en fin hedersbetygelse till vårt dagliga arbete i Ung Företagsamhet rf för att främja framtidsfärdigheterna hos barn och unga.

i NGO Advisor-listan, JA Worldwide var sjätte år 2022.

JA Worldwide åter på topp tio-listan över medborgarorganisationer i världen – den senaste placeringen är 6.

JA Worldwide finns för fjärde året i rad på The Dot Good-listan, som är topp tio-listan för de mest slagkraftiga ideella föreningarna i världen. I år hade vi sjätte plats, jämfört med sjunde plats i fjol.

Ung Företagsamhet rf stöds av det internationella Junior Achievement (JA)-nätverket, som verkar i 115 länder. JA är världens största organisation som erbjuder entreprenörskaps- och konsumentfostran för barn och unga, når över tio miljoner skolelever varje år.

Det internationella projektet GOALS slutfördes – ”Bättre respons kan man knappast få!”

Det treåriga engelskspråkiga projektet för mobilitet i skolorna GOALS slutfördes i augusti 2022. Målet var att unga skulle kunna delta i internationella övningsföretag och skaffa erfarenhet i en omgivning som är större än Finland. Ung Företagsamhet rf var projektets huvudsakliga partner, och systerorganisationerna i vårt JA-nätverk JA Estonia och JA Lettland deltog som partner.

De unga gav utmärkt respons på programmet trots att pandemin satte många hinder för samarbetet.

Styrelsens verksamhet och ordförandens hälsning

Under läsåret 2021–2022 bestod vår styrelse av nio erfarna ledare från arbets- och affärslivet. Två nya medlemmar började i styrelsen: Leena Pöntynen från Teknologiindustrin och Sari Laitinen från Företagarna i Finland. Ta en titt på styrelsens sammansättning här.

Styrelsens ordförande: ”När det råder tumult i världen, är UF:s verksamhet viktigare än någonsin”

Christina Dahlblom, ordförande för Ung Företagsamhet rf:s styrelse
Christina Dahlblom, ordförande för Ung Företagsamhet rf:s styrelse

När skolåret 2021–2022 började levde vi i hoppet om att vi snart kan leva normalt igen. Året förde dock med sig en hel del: nya coronavågor och undantagsarrangemang i både skol- och arbetsvardagen. Inför våren började sedan kriget i Ukraina, som skakar om hela världen. Alla har lärt sig nya sätt att handla och fått tillfälle att öva upp sin anpassningsförmåga.

Jag vill tacka Ung Företagsamhet rf:s (UF) fantastiska personal för att de jobbat med hög energi, kreativitet och entusiasm under hela denna svåra period. Jag vill också tacka UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen, som efter många år på UF gått vidare till nya utmaningar. Tack, Virpi för din enorma satsning för att få den lilla start-up att växa till en stor och stark 20-åring!

UF:s ledarteam kompletterades i vintras och våras: Riikka Lehtinen började som chef för regionnätverket och Sami Suomela som verksamhetsledare. I slutet av våren klargjorde föreningen sin strategi och nådde ett rekordantal unga. Det har också varit en glädje att få arbeta med en så engagerad och mångsidigt kunnig styrelse – ett varmt tack till kollegorna i styrelsen för det givande samarbetet!

Vår vardag präglas starkt av utmaningar av ett nytt slag. Världsläget är instabilt och oförutsägbart, Finland kämpar med en ökande statsskuld och växande arbetskraftsbrist, och många familjer måste planera sin ekonomi mer omsorgsfullt än tidigare. Den enda vägen ut från den här onda spiralen går genom positiv utveckling; världen och Finland behöver framtidsskapare som har förmåga och vilja att sysselsätta sig själva och andra, skapa tillväxt och påverka samhällets utveckling på ett positivt sätt. Vi på UF har en stark tro på att det blir möjligt när vi ger alla barn och unga chansen att pröva på och lära sig företagsamhets- och ekonomifärdigheter i deras skolor, och när vi ger alla skolor och lärare i Finland de verktyg och det stöd som det kräver. Vi fick ett starkt bevis på att vi är på rätt väg när UF:s internationella takorganisation Junior Achievement Worldwide utsågs till kandidat för Nobels fredspris. När allt fler deltar i samhälls- och välfärdsbygget, är världen lugnare.

Det finns många andra företag och organisationer som arbetar för samma tanke, vilket syns i form av det starka stöd som föreningen får av sin omfattande krets av partners, medlemmar och finansiärer. Ett varmt tack till er alla som stödjer oss genom finansiering, gärningar och äkta intresse.

Hösten 2022 firar UF sitt 20-årsjubileum. Även om Ung Företagsamhet rf genom detta når vuxenåldern, hoppas jag att föreningen behåller sin ungdomlighet, energi och aktiva drive. Det starka och vardagsnära samarbetet med skolor, lärare, unga, alumner och ambassadörer som turnerar i skolorna är viktigt för oss. Den utmanar oss att förbli relevanta och intressanta även i framtiden.

Mångsidigt partnersamarbete

Våra partner möjliggör vårt viktiga arbete för främjandet av företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter i Finland. Vi bedrev ett mångsidigt samarbete under läsåret. Våra partner deltog bland annat i Job Shadow-dagen, där en ung person får bekanta sig med en ledares arbetsdag, med arbetsplatsens funktion och med olika yrken.

Våra partner deltog också i våra evenemang som sparrande domare, mentorer och talare. Vi gjorde podcast-samarbete, och unga fick möjlighet att tala på våra evenemang som våra partner ordnade. Läsåret kulminerade av den omfattande helheten av Våga vara företagsam-evenemang, i vilka våra partner aktivt deltog.

Så här berättar våra huvudsakliga samarbetspartner om samarbetet om oss (på finska):

Elo
SEB
Fennia

Coachning i medieläskunnighet

Tillsammans med vår långvariga samarbetspartner mediebolaget Bloomberg ordnade vi ett evenemang där de unga fick diskutera kritiskt tänkande, medieläskunnighet och framför allt hur man känner igen falska nyheter. Bloomberg är världens ledande nyhetsbyrå för global affärsverksamhet och ekonomi. Unga i årskurserna 7–9 och i andra stadiet fick använda bolagets instruktioner för nyhetsjournalister för att skilja på tillförlitlig och falsk information. På evenemanget gavs konkreta exempel på hur desinformation kan vara när den är som värst.

Samarbete inleddes med Innovestor

Ung Företagsamhet rfs verksamhetsledare Sami Suomela och Innovestors Heli Mehtätalo-Takala och Wilhelm Lindholm.

Det finländska Private Equity- och investeringsbolaget Innovestor började som vår samarbetspartner i våras.

”Det viktigaste i vårt samarbete med Ung Företagsamhet rf är ett positivt grepp som uppmuntrar de unga. Enbart det att unga går in för ett företagaraktigt sätt att tänka, löser problem och funderar på hur goda idéer kan utvecklas så att de fungerar kommersiellt för dem långt i livet”, säger bolagets verkställande direktör Wilhelm Lindholm.

Vi utvecklade kommunikationen och marknadsföringen aktivt åren 2021–2022

I början av läsåret bildade vi ett nytt team för marknadsföringskommunikation och alumnarbete. Teamet kavlade ärmarna och definierade tydliga utvecklingsobjekt och mål för perioden. Som stöd för marknadsföringskommunikationen utarbetade vi en strategi för innehållsmarknadsföring och planerade ett festivalliknande koncept för evenemangshelheten Våga vara företagsam. Vi utsåg också att stärka alumn- och ambassadörsverksamheten och att lyfta fram de ungas berättelser som mål.

På hösten inledde vi en varumärkesreform med kundintervjuer och analyser av nuläget. På våren planerade vi implementeringen av det nya varumärket och påbörjade reformen av vår webbplats.

Satsningarna på det systematiska innehållsarbetet syntes i form av en ökning av besökarmängderna i alla kanaler och av flera artiklar och intervjuer i medierna. Alumnverksamheten nådde 50 procent fler människor, och vi lyckades också fördubbla antalet entusiastiska unga som sökte till ambassadörsverksamheten. Vi introducerade regelbundna nyhetsbrev för lärare och skolor, ordnade flera evenemang och gjorde lärprogrammen allt bättre kända genom flerkanalsmarknadsföring. Vi fortsätter det systematiska arbetet genom att utveckla analyserna, sökmotoroptimeringen och marknadsföringen av lärprogrammet.

Ökningen av följare på de sociala medierna starkast på LinkedIn

+63%

Omnämnanden i digitala och tryckta medier

170

Visningar på YouTube

52 800

Samtal om företagsamhet i podcasten Ung & Företagsam

Ung & Företagsam podden, Sara Åstrand & Janika Korpela, Ung Företagsamhet rf

Ung Företagsamhet är en tvåspråkig organisation, och därför lanserade vi också en svenskspråkig podcast för unga som är intresserade av företagsamhet och arbetslivsfärdigheter. På det här sättet föddes Ung & Företagsam Podden.

I varje avsnitt får podcasten besök av en intressant ledare från företags- och arbetslivet som får berätta om sin färd i enlighet med temat för varje avsnitt. Podcasten leds av två UF-alumner, Sara Åstrand och Janika Korpela.

Under den första produktionssäsongen får podden besök av ekonomiexperten Martin Paasi, som är känd från Rahapodi, stavhopparen och influencern Erica Hjerpe, styrelseproffset Christina Dahlbom och företagaren Anton Salmi.

Podcasten Uskalla Yrittää samlade många kända gäster och fick utmärkta lyssnarsiffror

324 803 lyssnade minuter, drygt 8 200 unika uppspelningar och nästan 5 000 visningar…

Uskalla Yrittää-podcasten presenterade över 60 ledare från olika branscher och fick fina lyssnarsiffror!

Podcasten leds av UF-alumnerna Aatu Veikkola och Otto Rantanen. Populärast under det gångna läsåret var avsnitten med Jaajo Linnonmaa, Susanna Kallama och Jari Sarasvuo.

Under den nya produktionssäsongen introducerades ett alternativt sätt att lyssna på de intressanta gästernas samtal med de unga företagarna, då Uskalla Yrittää-podcasten också blev tillgänglig som videopodcast.

En annan nyhet under säsongen var PodTask-läromaterialet som presenterades i anslutning till avsnitten. Med hjälp av materialet kan skolklasser använda det intressanta innehållet för att studera viktiga framtidsfärdigheter.

Podcasten Uskalla Yrittää slutade i juni 2022, men någonting alldeles nytt är på kommande… Håll dig på kanalen också i fortsättningen!

Podcasten Uskalla Yrittää, som gäst Jaajo Linnonmaa.

Finlands bästa unga företagare medverkade på Våga vara företagsam-festivalturnén

Virtuellt Våga vara företagsam-festivalturnén i mars 2022 från Böle, Helsingfors.

I år besökte det årliga Våga vara företagsam-evenemanget nio orter, och de unga UF-företagarna fick verkligen visa sig på styva linan!

Ursprungligen var avsikten att ordna de regionala evenemangen fysiskt i landskapen, men på grund av pandemin måste festivalturnén genomföras digitalt. Evenemangen direktsändes från Fenniahuset i Böle i Helsingfors, medan de regionala mässevenemangen ordnades på vår samarbetspartner Howspaces virtuella plattform.

i Våga vara företagsam-festivalturnén år 2022 med Ung Företagsamhet rf:s regionchefer.

Studiosändningarna fick besök av representanter för många av våra samarbetspartner, tidigare UF-företagare och Ung Företagsamhet rf:s regionchefer. Vi fick också prata med unga företagare på distans och höra deras tankar om den spännande festivaldagen. Konferencier på festivalturnén var UF:s kommunikationskoordinator Kasper Heimolehto.

Stämningen under virtualsändningarna stod på topp tack vare våra fantastiska artistgäster: rap-artisten, sångaren och låtskrivaren Ege Zulu, beatboxaren och looper-artisten Eero ”Eepzi” Keski-Petäjä och virtualtrollkarlen Joni Pakanen.

Våga vara företagsam-finalen ordnades första gången på Mall of Tripla – Årets bästa UF-företag kom från Jakobstad och Helsingfors

Våga vara företagsam-finalen på Mall of Tripla, Helsingfors i april 2022.

I april reste de företag som tog sig till fortsättningen i regionevenemangen till Helsingfors för att tävla om segern i Våga vara företagsam-finalen. Finalen för Finlands största entreprenörskapstävling för unga ordnades för första gången på Mall of Tripla.

På evenemanget ordnades också finalen för Miniföretagarna, där sex företag som grundats av elever i årskurserna 4–6 i grundskolan tävlade om priser!

Teamen som fick pris som Årets UF-företag representerade Finland på Europas största entreprenörskapstävling Gen-E i Tallinn i juli 2022.

Besökare på Våga vara företagsam-evenemangen

10 500

Tävlande UF-företag

193

Visningar av Våga vara företagsam-inlägg på de sociala medierna

175 125

Temaveckor som aktiverar unga

Företagarens dag, Ung Företagsamhet rf 2021.

Vi startade hösten genom att fira Företagarens dag!

Vi firade Företagarens dag den 5 september 2021 och lyfte fram företagsamhet under hela temaveckan med nyheter, videohälsningar och många jippon runt om i Finland. Vi ville vara med om att öka medvetenheten om företagsamheten och tacka företagarna, av vilka många är med om att möjliggöra vårt arbete för barn och unga.

Vi åkte bland annat till Kristinestad för att se hur barn kan öva sig i en företagsam attityd och utveckla idéer redan i förskolan. I Tammerfors ordnade våra unga alumner en idéverkstad för elever i årskurserna 4–6 i grundskolan. I verkstaden fick eleverna öva färdigheter som är viktiga för företagare, till exempel kreativitet och samarbete. I Kymmenedalen ordnade vi i samarbete med företag i regionen ett antal innovationsläger för studerande i andra stadiet. Vi undersökte också möjligheterna i de sociala medierna i en stor grupp.

Företagarna Sonja Eid och Rami Ibrahim i Ung Företagsamhet rfs Penningveckans (Global Money Week) studiosändningen med UF-alumner Otto Rantanen och Aatu Veikkola.

Den globala penningveckan främjade ekonomifärdigheterna hos unga

Penningveckan (Global Money Week), som ordnades för elever i årskurserna 7–9 i grundskolan och studerande i andra stadiet, pågick 21–25 mars 2022.

Syftet med Penningveckan är att främja ekonomfärdigheterna hos unga. Varje dag under den internationella veckan har ett eget tema som hjälper unga att lära sig olika ekonomifärdigheter. På Ung Företagsamhet rf:s (UF) dag diskuterades företagandet som ett karriäralternativ. Studiosändningen som leddes av UF-alumnerna Aatu Veikkola och Otto Rantanen fick besök av de unga företagarna Sonja Eid och Rami Ibrahim, som pratade öppet om att bryta tabun samt om pengar och om framgång.

I arrangemangen för Penningveckan deltog UF, Finansbranschen, Konkurrens- och konsumentverket, Marthorna, Börsstiftelsen, Garantistiftelsen, TAT Talous ja nuoret, Utbildningsstyrelsen och Finlands Bank.

Studera årsberättelsens innehåll: