Årets lärare i företagsamhetsfostran är Anne Leikari, Tanja Ingelin, Päivi Marttila-Lampinen och Markus Koskinen

18.5.2022 2022Årets lärare

Ung Företagsamhet rf (UF) vill lyfta fram lärare som har gjort ett värdefullt arbete i skolor och högskolor som främjar barns och ungas företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. Föreningen har utsett fyra personer till årets lärare i företagsamhetsfostran. De är Anne Leikari från Hj. Nortamo grundskola i Raumo, Päivi Marttila-Lampinen från yrkesinstitutet Sedu i Seinäjoki, Tanja Ingelin från Kyrkslätts gymnasium och Markus Koskinen från Vesivehmaa grundskola i Asikkala.

Syftet med Ung Företagsamhet rf:s verksamhet är att uppmuntra barn och unga att lära sig framtida färdigheter och att göra saker själva, att identifiera sina egna styrkor och att arbeta i team. Föreningens inlärningsprogram fokuserar på entreprenörskap, arbetslivs- och ekonomikunskap.

Sami Suomela, verksamhetsledare för föreningen Ung Företagsamhet rf säger att det fanns många bra förslag till lärare som förtjänar ett tack för sitt meningsfulla arbete.

”Lärarna har en viktig roll när det gäller att motivera barn och ungdomar och att utveckla olika inlärningssätt. Vi vill lyfta fram lärare som är s.k. ambassadörer för företagsamhetsfostran som möjliggör och inspirerar och motiverar elever. De är aktiva nätverkare och utvecklare av en lärandekultur i vilken man modigt experimenterar i samverkan med andra aktörer”, säger Suomela.

Årets lärare kommer i vår att delas ut till tre lärare som har använt sig av Ung Företagsamhet rf:s program samt främjat inlärningen av företagsamhetsfärdigheter:

TANJA INGELIN

Tanja Ingelin är den drivande kraften och centrala gestalten bakom företagarprogrammet vid Kyrkslätts gymnasium, det svenskspråkiga gymnasiet i Kyrkslätt. Under flera år har hon lotsat ungdomar genom programmet ”Ett år som företagare”. Hon inspirerar eleverna att förverkliga sina idéer. Hon har en mångårig erfarenhet och ett stort kunnande i företagsamhetsfostran. Tanja Ingelin är en förebild för företagsamhetsfostran vid de svenska skolorna i Nyland.

ANNE LEIKARI

Anne Leikari är en verkligt långvarig aktör inom företagarfostran i Hj. Nortamo grundskola, Raumo. Leikari har undervisat i företagsamhetsfostran sedan 2008 och har lyckats motivera många unga att fortsätta på företagandets väg, även efter grundskolan. Hon uppmuntrar eleverna att hitta sin egen väg, från ungdomarnas egna utgångspunkter. Anne Leikaris uthållighet har hjälpt de studerande att utveckla sin egen styrka också för deras del som inte har upplevt företagsamhet som sin sak. Även när eleven är på väg att ge upp, ger hon själv aldrig upp, utan fortsätter att uppmuntra och vägleda eleverna till olika sätt att arbeta. Kurserna i företagsamhetsfostran vid Hj. Nortamo grundskola har under åren besökt lokala företag.

PÄIVI MARTTILA-LAMPINEN

Päivi Marttila-Lampinen har arbetat som UF-lärare sedan 1999. Hon är en hörnsten i Sedus utbildning i företagsamhetsfostran och utvecklar aktivt nätverk. Päivi Marttila-Lampinen tillbringade också en av sina praktikperioder på kontoret för Ung Företagsamhet rf på Hawaii och besökte skolor där. Marttila-Lampinen är en utvecklare, innovatör och pedagog inom företagsamhetsfostran, som ser kritiskt utanför boxen. Hon tror på erfarenhetsbaserad inlärning och företagsamhet. Marttila-Lampinen har också introducerat, väglett och handlett många av sina kollegor i genomförandet av Ung Företagsamhet-programmen och de inlärningsmetoder som kännetecknar dem.

MARKUS KOSKINEN

I kategorin grundskolor, tilldelas Ung Företagsamhet -föreningens pris Markus Koskinen från Vesivehmaa i Asiakkala grundskola. Antti Karkiainen, som ansvarar för Miniföretagarna-programmet, beskriver Koskinens aktiva och innovativa tillvägagångssätt på följande sätt:

”Framtidens arbetsliv förändras och kommer att kräva kreativa problemlösningar och företagaranda av de yngre generationerna. Klassläraren och rektorn Markus Koskinen har tagit sig an denna utmaning tillsammans med Asikkala kommuns utbildningsavdelning och företagare. En modell för företagsamhetsfostran har byggts upp i kommunen, vilken omfattar programmet Miniföretagarna i samarbete med en företagsmentor och nätverkande med lokala företagare. Barnen hittar på och genomför aktiviteter för att uppnå konkreta mål, t.ex. besök på företag och för att snygga upp sin egen skolgård. Koskela har förutom praktisk utbildning i företagsamhet även forskarbakgrund: han har skrivit en avhandling om utbildning i företagsamhetsfostran och arbetar nu på en doktorsavhandling i ämnet.

Hela personalen på Ung Företagsamhet rf. gratulerar varmt alla Årets lärare i företagsamhetsfostran!

Seuraavaksi
Insändare: Företagsamhetsfostran under hela lärstigen