Ungdomarnas Våga vara företagsam -semifinalturné startar 10.2

9.2.2021 2021

Bekanta dig med hundratals UF-företag grundade av 15-24-åringar. I år ordnas semifinalerna virtuellt.

Finlands mest betydande tävling i företagande Våga vara företagsam -semifinalerna förverkligas i år i en virtuell miljö, där ungdomarna presenterar sina företag som de grundat inom ramen för Ett år som företagare -programmet. Detta sker i år vid virtuella mässmontrar. Det här helt nya sättet att genomföra tävlingen gör det möjligt för besökare intresserade av företagande att besöka mässor över regiongränserna. Man kan stöda regionens framtidslöften bara genom ett klick. Semifinalturnén som består av nio evenemang kickas igång av ungdomarna i Kajanland 10.2.

Med början i Kajanaland ordnas sammanlagt 9 regionala evenemang i Våga vara företagsam -semifinalturnén under tiden 10.2.–11.3. I semifinalerna deltar högstadie-elever, gymnasister och studerande vid andra stadiets yrkesutbildning från olika delar av Finland. Hundratals UF-företag grundade av ungdomar i studieprogrammet ”Ett år som företagare” förväntas delta. Ungdomarna som deltar i Ung Företagsamhet rf:s långvariga Ett år som företagare -program har grundat övningsföretag som fungerar med riktiga pengar som en del av sina studier i att lära sig företagande i praktiken. Sammanlagt 60 UF-företag väljs till att representera den egna regionen i den nationella Våga vara företagsam -finalen i april.

Programmet är likartat under alla evenemang. Alla de som är intresserade av företagande och regional livskraft är välkomna att delta i de virtuella semifinalevenemangen som ordnas under eftermiddagar. Ungdomarna representerar virtuellt sina företag under några timmars tid vid sina virtuella mässmontrar och svarar på frågor av domarna via videosamtal. Juryn utvärderar semifinalföretagen på basen av gemensamma, på förhand fastställda kriterier. I slutet av semifinalerna kan man ta del av inspirationstalturer och de bästa UF-företagen belönas på scenen i direktsändning.  

 

 

Uppmuntran och meningsfulla upplevelser

Semifinalevenemangens producent Nina Ingves förväntar sig att se ett brett utbud av affärsidéer som utveckats av ungdomar i team.

Nina Ingves

Under det här läsåret, trots coronasituationen, genomför nästan 3500 ungdomar Ett år som företagare-programmet i sina skolor och läroinrättningar. Det här betyder 1070 UF-företag som grundats på olika håll i Finland”, berättar semifinalevenemangens producent Nina Ingves från Ung Företagsamhet rf. UF-företagens affärsidéer varierar stort. Allt från möbelrenovering till business podcasts, bakverk och streamingtjänster.”

Jag ser det också som så, att då ungdomar själva får göra och prova företagande redan under skol- eller studietiden under trygga villkor, upplevs det som meningsfullt och de kanske motiveras att studera mer. Arbete i ett team uppmuntrar ungdomarna mer än att de är tvungna att kämpa på ensamma.

 

 

Alla som är intresserade av regioners livskraft är välkomna att heja på ungdomarna

Lärare kan besöka semifinalevenemangen tillsammans med sina klasser och bekanta sig med affärsidéerna som regionens unga har utvecklat. Ungdomarnas idéer, produkter och tjänster kan granskas från olika perspektiv t.ex. hållbar utveckling, cirkulär ekonomi eller utgående från de fenomen som coronatidens restriktioner har ställt på företagande och konsumtion. Lärarna erbjuds eget program och möjlighet att nätverka med kolleger. För media, beslutsfattare och för alla de som är intresserade av regionens företagande och livskraft öppnar sig en möjlighet att bekanta sig med modiga ungas företagarberättelser, deras företagsamma attityd, färdigheter och innovationer. Beslutsfattare inom utbildning och kommunala beslutsfattare kan bekanta sig med ungdomar som lär sig mångsidiga entreprenörskaps-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter. Detta kunnande har en viktig roll i att bibehålla framtidens regionala livskraft.

Våga vara företagsam -semifinalen arrangeras av Ung Företagsamhet rf tillsammans med regionkontor runt om i Finland. Tävlingsupplevelsen sker på den virtuella Howspace-plattformen och möjliggör en interaktiv evenemangsupplevelse på distans. Man kan delta i semifinalerna via evenemangslänken.

 

 

Ett år som företagare -programmet öppnar upp för att grunda företag, att sysselsätta sig själv och t.o.m. att sysselsätta andra

Globalt sett världens största företagsamhetsprogram Ett år som företagare har man använt i Finland sedan slutet på 1990-talet. Den idéella föreningen Ung Företagsamhet rf:s långvariga företagsamhetsfostranprogram genomförs av ungdomar som grundar ett övningsföretag inom ramen för sina studier. Företaget fungerar med riktiga pengar och syftet är att öva företagande i praktiken. Programmet ger ungdomar en möjlighet att konkret träna på företagande, ekonomikunskap och arbetslivsfärdigheter under en termin eller under ett läsår. Trots att företagen som grundas inom ramen för programmet inte fortsätter som sådana, bestämmer sig ett flertal ungdomar årligen att fortsätta sin företagarbana på ett eller annat sätt, åtminstone så att de kan sysselsätta sig själva under sommaren.  

I Finland grundar ungdomarna årligen ett par tusen företag inom Ett år som företagare-programmet, varav en del tävlar i regionala semifinalevenemang för att möta kunder, testa sitt kunnande, presentera sina produkter och tjänster samt för att nätverka med andra unga. Deltagande i programmet ger alltså chansen att vara med i Våga vara företagsam-semifinalerna som under läsåret 2020 engagerade 450 övningsföretag och 1300 UF-företagare i olika delar av landet. I semifinalerna väljs 60 företag som går vidare till finalevenemanget i april i denna största tävling i företagande för ungdomar. Finalen är Ett år som företagare -programmets FM-tävling, där man inte enbart tävlar om finska mästerskapet och priser i olika kategorier, utan också om en plats i sommarens EM-tävling.  

***  

Tidtabellen för semifinalturné 

10.2 Kajanaland 

11.2 Österbotten och Mellersta Österbotten 

16.2 Norra Österbotten och Lappland 

17.2 Birkaland, Egentliga och Päijät-Tavastland 

18.2 Norra Karelen, Norra och Södra Savolax 

24.2 Mellersta Finland och Södra Österbotten 

25.2 Kymmenedalen och Södra Karelen 

10.3 Satakunta och Egentliga Finland 

11.3 Nyland 

***  

Våga vara företagsam: Evenemangssida 

Bekanta dig med alumnberättelse om Våga vara företagsam -tävlingen och Ett år som företagare-programmet under läsåret 2018-1 

Seuraavaksi
8 finalister och pristagare Österbottens och Mellersta Österbottens Våga var företagsam -semifinal 11.2.