Ny partner för Ung Företagsamhet rf – Howspace möjliggör deltagande i UF:s verksamhet från byar till storstäder

20.4.2021 2021

Ung Företagsamhet rf har en ny partner som stöd för sin verksamhet. Det finska tillväxtföretaget Howspace Oy deltar i att stärka föreningens mål om att göra UF-programmen och evenemangen tillgängliga för alla barn och unga. Den gemensamma missionen för partnerskapet är att bygga nätverk och att påverka ungas lärande och sociala tillhörighet. Howspaces digitala plattform ger möjlighet till att stärka samarbetet med och nätverket kring barn och unga.

Våga vara företagsam 2021 -final i Howspace
Under corona-året innebar samlingsrestriktionerna att det blev svårare att interagera och att lära sig tillsammans med sina kompisar, något som är en del av Ung Företagsamhet rf:s olika studieprogram. Under undantagsåret har digitala plattformar blivit allmännare. ”Vi tvingades i slutet av året att fundera över hur vi skulle ordna den regionala semifinalturnén Våga vara företagsam så att evenemanget skulle vara inspirerande för ungdomarna och stöda social växelverkan. Vi testade flera alternativ och valde Howspace till partner”, berättar verksamhetsledaren för Ung Företagsamhet rf Virpi Utriainen.

”Den virtuella semifinalturnén med nio evenemang överträffade förväntningarna gällande plattformen, som var tydlig och enkel. Över 10 000 deltagare och supportrar var med online, och då föddes idén om ett större samarbete,” fortsätter Utriainen.

Föreningen tror att sättet att arbeta aldrig kommer att återgå till vad det var före corona-tiden. Därför ordnar Ung Företagsamhet rf också nästa termin flera lärarutbildningar och seminarier med hjälp av Howspace-plattformen. Målet är att allt fler lärare på så sätt ska ha möjlighet att bli bekanta med programmen och komma med i Ung Företagsamhet rf:s verksamhet.

Möjligheten att delta digitalt skapar mervärde för ungdomarna och ökar samtidigt möjligheterna att nätverka med andra unga på olika håll i Finland. Också en del av Ung Företagsamhet rf:s eget utvecklings-, tillväxt- och programarbete kan i fortsättningen göras digitalt, vilket leder till mångsidigare arbetsmetoder och inbesparade restider.

Samarbetet mycket viktigt också för det internationellt växande Howspace

”För oss är det viktigt att vi kan dra vårt strå till stacken för att förverkliga de ungas drömmar. Företagande kräver mod att se och utveckla nya och annorlunda affärsidéer och behov. Via samarbetet kan vi vara med om att göra verklighet av de ungas drömmar och göra gott. I framtidens arbetsliv kommer det att behövas ett företagsamt arbetssätt, så det är fint att arbetslivskompetensen kan utvecklas också vid evenemang som det här”, säger verkställande direktören för Howspace Ilkka Mäkitalo.

“Dessutom är det beaktansvärt att de flesta unga inte tävlar som individer vid evenemanget, utan grundar team kring sina idéer och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det här är också en av de mest centrala verksamhetsidéerna och målen för Howspace, att de bästa resultaten föds i samarbete.”

Att föra finskt kunnande och företagande ut på den internationella marknaden är också en delorsak till samarbetet mellan Howspace och Ung Företagsamhet rf. UF verkar inom det internationella nätverket Junior Achievement och Howspace har etablerat sin plats på den internationella marknaden under det gångna året.

“Det är fint att märka hur snabbt alla regionala Våga vara företagsam-evenemang, semifinaler och finalen blev virtuella. Tidigare har evenemanget ordnats i Kampens köpcentrum, men nu kan alla på olika håll i Finland delta. Det är fantastiskt hur snabbt de unga har tillägnat sig de nya arbetssätten och hur de presenterade sitt arbete för juryn och publiken,” säger Mäkitalo.

“Med hjälp av Howspace får vi vara med om att skapa en upplevelse av samhörighet och delaktighet under evenemanget. Den användarvänliga plattformen ger möjligheter för unga förhandsarbete och lärarnas inbördes nätverkande samt bjuder in tusentals evenemangbesökare att aktivt delta.”

Mer information:

Ung Företagsamhet rf
Virpi Utriainen, verksamhetsledaren
tfn 040 7013038 eller [email protected]

Howspace Oy
Ilkka Mäkitalo, verkställande direktör
tfn 050 5586648 eller [email protected]

Seuraavaksi
Under Våga vara företagsam -evenemangets öppningsdag belönades Miniföretagarna-aktörer, lärare inom företagsamhetsfostran, kommuner och vinnare i online-tävlingar