Europas #NextGeneration -program bör stärka ungas utbildning efter undantagstillståndet

29.1.2021 2021

EU-ländernas ledare godkände i december Next Generation EU -programmet (NGEU) vars syfte är att hjälpa Europa på den ekonomiska återhämtningens väg efter covid-19 pandemin. Det är viktigt att se till att summan på 750 miljarder euro riktas till nästa generation av européer, de som nu går i skola eller studerar. Enligt Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är programmet en ”gemensam investering i Europas framtid”. Är det faktiskt så?

”Ungas utbildning ska prioriteras i återuppbyggnaden av Europa”. det är Ung Företagsamhet rf:s takorganisation JA Europes ställningstagande. Hur har de europeiska lärarna upplevt undantagstillståndets effekter på unga och på deras eget arbete? JA Europe gjorde en undersökning riktad till medlemsländernas lärare i november 2020. I undersökningen ville vi ta reda på hurdana resurser som behövs till stöd för undervisningen, hur lärarna upplever och tror att ungdomarna klarar utmaningarna som den nya vardagen för med sig och hur olika länders politiska beslutsfattande har stöttat lärarna under undantagstillståndet.

Undervisande personal på olika skolstadier i sammanlagt 13 länder deltog i undersökningen.

Stress och isolering, men också möjligheter till förändring

Föga överraskande upplevde en majoritet av lärarna som deltog i undersökningen och som genomfört distans-, när- och hybridundervisning, stress i sina skolor under år 2020, och många känner sig isolerade. Så gott som alla lärare i vår undersökning anser att elevernas prestationer har påverkats negativt till följd av att skolorna stängdes 2020.

Under undantagsförhållandena kan man också se ljusglimtar – 30 % av lärarna i undersökningen upplevde förändringen i undervisningspraxis och -metoder som en möjlighet i det egna arbetet.

Lärare inom företagsamhetsfostran har en större resiliens i förändringssituationer

School Education Gateway genomförde en liknande lärarundersökning i anslutning till skolårets start efter skolstängningarna (“Survey on the start of the school year after school closures”). När man jämför dessa undersökningsresultat med JA Europe -nätverkets resultat, verkar det som om de lärare som tillämpar företagsamhetsfostran i sin undervisning förhåller sig positivare till förändringar och störningar i skolsystemet än genomsnittet.

Emellertid anser över 50 procent av de europeiska lärare som deltog i undersökningen att de olika ländernas regeringar inte stöder utbildning i tillräcklig utsträckning i nuläget.

En röst till coronatidens lärare

Det är klart att coronatidens lärare har upplevt en förändring utan motstycke i sitt eget arbete med barn och unga. Förändringen som skedde över en natt utmanade lärarna på många sätt och avslöjade områden som behöver utvecklas, speciellt inom digitalt lärande. Europa behöver mer utbildning som stöder digital undervisning, teknisk apparatur som möjliggör den och internetförbindelser som inte sätter barn och unga i ojämlika positioner. Allt detta för att utbildningen ska hänga med i utvecklingen.

”Vi JA Europe kräver investeringar i utbildning från både den offentliga och den privata sektorn för att stärka lärarna i hela Europa”. konstaterar Adam Warby, JA Europes styrelseordförande och tillägger: ”Vi kan inte förbise denna historiska möjlighet att förse nästa generation med rätt färdigheter för deras framtida jobb.”

Dagens unga är coronagenerationen, för JA Europe är de morgondagens hjältar, #TomorrowsHeroes.

Det här är Ung Företagsamhet rf:s uppdrag.

Seuraavaksi
Ungdomarnas Våga vara företagsam -semifinalturné startar 10.2