Ung Företagsamhet rf stärker sin organisation med rekryteringar

2.9.2020 2020

Nuori Yrittäjyys_rekry_2021

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”85631″][vc_empty_space][vc_column_text]Den ideella föreningen Ung Företagsamhet rf (UF), vars uppgift är att stöda skolor i deras arbete med företagsamhetsfostran för barn och unga, utvidgar sin verksamhet i hela landet genom flera regionkontor. Samtidigt stärks verksamheten ytterligare genom nyrekryteringar till huvudkontoret i Böle i Helsingfors.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]UF:s målsättning är att stärka utvecklingen av studieprogram, partnersamarbeten och dialogen med läroanstalter. Föreningen vill svara mot den ökade efterfrågan från unga och skolorna, regionernas olika behov samt de ungas försämrade sysselsättningsutsikter.[/vc_column_text][vc_empty_space][vcex_heading text=”Behov av tre mångsidiga experter” tag=”h3″][vc_empty_space][vc_column_text]En växande verksamhet kräver utveckling av verktyg och ekonomiska processer, samt förstärkning och systematisk koordinering av partnersamarbetet. Den person som UF söker till ny ekonomi- och partnerskapschef kommer att sköta föreningens ekonomiförvaltning och partnersamarbete samt bygga upp en finansieringsmodell för det växande regionala nätverket.

Även posten som pedagogisk chef är ny i organisationen. Den expert som väljs till tjänsten kommer att leda föreningens mångsidiga programutveckling och stärka övervakningen av programmens effekter och inverkan. För att kunna sköta tjänsten måste man delta aktivt i den utbildningspolitiska debatten samt vara intresserad av företagsamhetsfostran.

UF erbjuder praktiska program till stöd för undervisning i arbetslivsfärdigheter, kontroll över egen ekonomi samt företagsamhet för alla skolstadier, från förskoleundervisning till högskolenivå. Föreningen behöver nu en expert som ansvarar för lågstadieprogrammen och lotsar det populära programmet Miniföretagarna samt övriga program för lågstadier. Den person som väljs kommer att ansvara för programmens innehåll och utveckling samt genomförande av online utbildningar.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”85589″][vc_empty_space][vcex_heading text=”Ett utvidgat regionalt nätverk till stöd för det nationella kontoret” tag=”h3″][vc_empty_space][vc_column_text]Från och med hösten 2019 har UF utökat den regionala verksamheten genom att erbjuda regionala tjänster inom företagsamhetsfostran i 10 regioner. Ett tiotal personer har rekryterats för att sätta igång verksamheten i regionerna – en del fast anställda och en del, än så länge, visstidsanställda. Målsättningen med det regionala nätverket är att lärarna ska ha verktygen för företagsamhetsfostran närmare till hands och att kunna erbjuda bättre tjänster på regional nivå. Finansieringen av den regionala verksamheten är ofta kortvarig och ansöks från olika finansieringskällor inom den privata och offentliga sektorn, till exempel kommunerna.

Ännu under läsåret 2019–2020 ordnade föreningen, med hjälp av experter från nationella kontoret i Heslingfors, 250 fortbildningar inom företagsamhetsfostran för lärare runtom i Finland. Nu möjliggör regionkontoren att både program- och övriga fortbildningar kan förverkligas lokalt med lokala experter.

”Både jag och hela vårt växande UF-gäng brinner för denna verksamhet. Barn och unga är vår viktigaste resurs och känslan att man kan jobba med något som har stor betydelse för hela samhället motiverar oss varje dag”, sammanfattar UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen. ”Unga som är ivriga blir inte utslagna och lärare som är inspirerade av företagsamhet orkar arbeta även under utmanande och föränderliga förhållanden.”[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”85604″][vc_empty_space][vc_column_text]Ung Företagsamhet rf (UF) är en icke-vinstbringande förening och den ledande organisationen inom företagsamhetsfostran i Finland. UF erbjuder program som stöder barns och ungas företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och kontroll över egen ekonomi. Samtliga program genomförs i skolorna som en del av undervisningen. Programmen är avgiftsfria och används i 35 % av skolor och läroanstalter i Finland.

UF erbjuder inspirerande och praktiska program (LÄNK) till stöd för arbetslivsfärdigheter, kontroll över den egna ekonomin samt undervisning i företagsamhet från förskoleundervisning till högskolenivå. Programmen som stöder läroplanernas målsättningar på de olika skolstadierna och materialen samt lärarutbildningarna är helt avgiftsfria.

Ung Företagsamhet rf:s verksamhet kan man bekanta sig med genom att titta och lyssna på berättelser från barn, unga och lärare om deras insikter och lärdomar som de har fått genom olika studieprogram eller innovationsläger.

Skolan i Bredvik (Laajalahden koulu) deltog i programmet Miniföretagarna och hade ett försäljningsevenemang i Sello köpcentrum

Mässan under Våga vara företagsam-finalen 2018 i Kampens köpcentrum

Evenemanget för de unga och företagsledare som deltog i Job Shadow 2019[/vc_column_text][vc_empty_space][vcex_heading text=”Ung Företagsamhet rf:s presentationsvideo” tag=”h3″][vc_empty_space][vc_video link=”https://vimeo.com/454006760″][/vc_column][/vc_row]

Seuraavaksi
Den virtuella Job Shadow-dagens teman är interaktion och mentorskap