Ung Företagsamhet har hittat en ny vän i Moomin

14.2.2020 2020Meddelande

Vi är glada över att idag inför Vändagen kunna tillkännage att vi hittat nya vänner i Moomin Characters, som delar vår mission om att barn och unga behöver stöd och möjligheter för att ge utlopp för och träna sin kreativitet.

Trots att arbetslivet förändras i snabb takt och vi idag inte kan veta eller ens föreställa oss vad våra barn jobbar med i framtiden, kan vi med säkerhet säga att kreativitet är och förblir centralt i arbetslivet oberoende av yrke eller bransch. Kreativitet handlar om nyskapande, att hitta lösningar på problem, att modigt våga prova nya saker.

Ung Företagsamhets verksamhetsledare Virpi Utriainen konstaterar att samarbetet med Moomin Characters är mångfacetterat: ”Samtidigt som vi öppnar upp den kreativa branschen för ungdomar och visar på hur man jobbar som kulturentreprenör, tillägnar sig ungdomarna viktiga arbetslivsfärdigheter såsom kommunikations- och samarbetsförmåga. Samtidigt ökar ungdomarnas självkännedom och många kommer att inse att de klarar mer än de tror.”

Virpi Utriainen (till vänster), Karolina Wägar och Inger Aaltonen (till höger) från Ung Företagsamhet rf

Moomin Characters vd Roleff Kråkström framhåller att samarbetet med Ung Företagsamhet rf är ett led i Moomin Characters satsning på barn och ungdomar. ”Vi ser fram emot att inleda ett långsiktigt samarbete där vi kan sparra ungdomar i kulturentreprenörsskap och samtidigt öka intresset för läsning och litteratur”, säger Roleff Kråkström.

Ung Företagsamhet rf och Moomin Characters samarbetar under år 2020 för att ungdomar ska få möjligheter att verka som ”kulturentreprenörer”. Bland annat kommer ungdomarna att producera och moderera författarsamtal för evenemanget Vasa Littfest. Således hoppas Ung Företagsamhet och Moomin kunna inspirera ungdomar till läsning och skapa ett livslångt intresse för litteratur.

Seuraavaksi
Våga Vara Företagsam –finalens evenemang inhiberade p.g.a. coronaviruset