Positiv aktivitet Finland runt – på turné hos våra regionaktörer

16.12.2020 2020

Inger Aaltonen, chef för vårt regionnätverk, besökte i september-oktober våra regionchefer runtom i Finland. Under 9 veckor reste hon ca 3700 kilometer. Resans syfte var – utöver att träffa många av regionaktörerna ansikte mot ansikte första gången – att lära sig mer om aktörerna, miljöerna, framtidsplanerna och målsättningarna samt att diskutera med och lyssna på regionaktörerna på ort och ställe.

Vårt regionnätverk har verkligen kommit igång under året. När vårt första regionkontor öppnades i Vasa skötte Inger det ensam. Nu har vi redan 9 regionkontor och regionaktörerna är ännu fler. Hurdana människor är våra regionaktörer då? Bland annat det ville Inger ta reda på.

Med målet att få igång verksamheten och ständigt utvecklas

Under besöken i september-oktober fick Inger bekanta sig med verksamhetslokaler, samarbetspartners, skolor och närmiljöer. Med varje regionaktör gick hon också igenom strategin, verksamhetsplanen och målsättningarna samt vad man åstadkommit i regionen och vilka planer som gjorts upp för läsåret. Besöken fylldes av diskussioner och fina idéer och god praxis delades.

Regionaktörerna har många planer, av vilka en stor del gäller att starta regionverksamheten och att nätverka. Aktörerna planerade bland annat att träffa bildningsdirektörer och rektorer, söka och använda sig av olika samarbetsmöjligheter, kartlägga sina regioners kärnbehov inom företagsamhetsfostran samt att schemalägga och ordna träffar, utbildningar och evenemang. En viktig plan, kanske till och med den viktigaste, var att utbilda lärare att använda programmen, bilda nätverk för lärarna och etablera UF-programmen i alla kommuner. I planerna ingick också att ständigt utveckla verksamheten och göra målen ännu klarare.

Regionerna och aktörerna var överraskande lika

Även om alla regionaktörer och regioner är olika har de också många likheter. Inger lärde sig under sina resor att alla våra regionaktörer är positiva, kunniga, proffsiga och målmedvetna och har hjärtat med i arbetet. I Finlands regioner finns också många likheter. Man är bra på att nätverka i dem alla. UF-språket verkar också förena oss. Genom det talar vi samma språk även om vi inte har samma modersmål.

Och så får vi minnas att olikheter är en styrka. Inger poängterar att det är en rikedom att regionaktörerna har så olika bakgrunder. Det betyder att alla kan lära sig något nytt av varandra. När en har erfarenhet av gymnasievärlden, en annan av grundskolan och Miniföretagarna, en tredje av startup- och andra företag och en fjärde lite av ett och annat så har vi tillsammans en bred kunskapsbas och kan lätt hjälpa varandra.

Roliga minnen och många lärdomar i bakfickan

Också roliga episoder rymdes med på resorna. I Jyväskylä var Inger bara ett kvarter från sitt mål, Jyväskyläs regionkontor, när hon körde lite för långt och hamnade på motorvägen igen. Navigatorn skulle hela tiden ha henne att göra en U-sväng, tills hon tröttnade och ringde regionaktören Sanna Carp för att få hjälp. Sanna gav kördirektiv till en lokal servicestation, körde dit själv och hjälpte Inger att hitta till kontoret.

Inger upplevde att turnén som helhet var mycket givande och lärorik. Att besöka regionaktörerna på ort och ställe var en fin möjlighet att lära känna dem och regionerna bättre. Hon fick ta del av många goda arbetssätt och dem kan hon nu dela med hela nätverket. Hon såg också Finland med nya ögon. ”Nog är Finland ett vackert land. I framtiden ska jag återvända till många orter också på fritiden”, säger Inger entusiastiskt.

Ingers hela turné

  • 9.2020 Björneborg, Satakunta, Kati Levola
  • 9.2020 Tavastehus, Egentliga Tavastland, Virve Turunen
  • 9.2020 Kajana, Kajanaland, Anne Määttä, Heli Mylly och Sanna Pakkala-Juntunen
  • 9.2020 Joensuu, Norra Karelen, Sanna Räty
  • 9.2020 Kuopio, Norra Savolax, Jari Ukkonen
  • 9.2020 Jyväskylä, Mellersta Finland, Sanna Carp
  • 9.2020 Kotka, Kymmenedalen, Maarit Koverola och Minna Tuukkanen
  • 10.2020 Vasa, Österbotten, Nina Ingves och Karolina Wägar
  • 10.2020 Tammerfors, Birkaland, Noora Bergroth
Seuraavaksi
Ung Företagsamhet rf tillsatte styrelsen för år 2021