Kostnadsfritt webbmaterial för distansundervising i grundskolan

20.3.2020 2020

Ung Företagsamhet rf:s program stöder dig i undervisningen

Materialet kan användas bl.a. i samhällslära, modersmål, matematik, bildkonst och studiehandledning.

Coronaviruset och dess konsekvenser prövar lärare i hela Finland för tillfället. Vi vill underlätta de utmaningar som distansundervisning medför. Sålunda har vi samlat ihop några tips för hur du kan använda Ung Företagsamhets program i din distansundervisning.

Den ideella organisationen Ung Företagsamhet r.f. erbjuder arbetsredskap för undervisning i arbetslivsfärdigheter, entreprenörskap och ekonomi. Programmen stöder läroplanens målsättningar och används från förskola till högskola.

Ladda ner anvisningar till dig själv eller dela med dina kollegor:

Lågstadium, Högstadium

Ta i bruk materialet i den kostnadsfria materialbanken: https://edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/

LÅGSTADIET


Årskurs 1-3

Jag + Du = Vi
En helhet bestående av tre teman för att identifiera och använda sig av sina egna och kompisarnas styrkor. 

UPPGIFT: Lådan
Läroämnen: Modersmål, bildkonst

BESKRIVNING: Skicka ”Hälsningar hem”-infobrevet till elevernas vårdnadshavare. Brevmallen finns i webbmaterialet. I brevet berättas det kort om programmet och om hur man kan utföra uppgiften ”Lådan” hemma.

Ge eleven i uppgift att skapa och dekorera lådan genom att fritt pyssla, rita, klippa och klistra bilder och texter t.ex. från tidningar. Uppmana eleverna att använda sin kreativitet.

Beroende på möjligheter i distansundervisningen kan ni presentera lådorna genom foton eller videokontakt.

TILLÄGGSUPPGIFT: Varje barn ritar en bild av sig själv när hen gör en favoritsyssla. Samtidigt funderar ni på vilka redskap, saker och färdigheter som behövs för favoritsysslan. Bilderna fotograferas och presenteras för andra enligt möjlighet.

Du hittar anvisningar till Lådan-uppgiften i Jag + Du = Vi –programmets första tema. Registrera dig först som användare i UF Materialbanken (NY Materiaalipankki).

Du hittar också kostnadsfria webbövningar här https://edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/jdv/


Årskurs 4-6

Vad gör människor – vad händer i samhället?
En helhet bestående av sex teman som behandlar närmiljön, yrken och ekonomins kretslopp.

UPPGIFT 1: Att bli bekant med yrken
Läroämnen: Samhällslära, modersmål

Bekanta dig med programmets webbmaterial under tema 4 Olika yrken. Ge eleverna i uppgift att bekanta sig med ett yrke som någon i deras hem utövar. I materialet finns Yrkesprofilkort, som kan delas ut till eleverna.

Eleverna utför uppgiften genom att intervjua en vårdnadshavare eller någon närstående om deras arbete och utbildning. Man kan be eleverna fråga av den som intervjuas om vilka färdigheter personen behöver i sitt arbete och om du anser det vara lämpligt, kan barnen fråga hur koronaviruset påverkar personens arbete.

TILLÄGGSUPPGIFT:

Ge barnet som uppgift att skriva en kort uppsats om ämnet ”Hurdan service fattas i vår kommun?” Be eleverna motivera varför servicen behövs, vad som behövs för att förverkliga den och vilka yrken som hör ihop med servicen.

Du hittar anvisningar och arbetsbotten för uppgiften i webbmaterialet under tema 4. Du får tillgång till materialet genom att registrera dig som NY Materiaalipankki-användare.

Du hittar också kostnadsfria webbövningar på adressen https://edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/vgm/

 

HÖGSTADIET

Årskurs 7-9

Egen grej
En helhet med fem teman där man jobbar med färdigheter, idéskapande och planerar inför framtiden.

UPPGIFT 1: Drömskolan
Läroämnen:
Samhällslära, modersmål

Genom uppgiften lär eleverna sig att se behov och att hitta lösningar. Eleverna får som uppgift att intervjua 2-3 vänner per telefon eller via sociala medier och att fråga dem om hurdan deras drömskola är.

På basen av kommentarer och idéer gör eleverna en diapresentation, en video eller en projektplan om sin drömskola.

Noggrannare anvisningar och tilläggsmaterial hittar du i Egen grej –programmets webbmaterial under tema 2 Drömskolan.

Tips: Den här uppgiften kan man också genomföra som grupparbete beroende på situation. Eleverna kan diskutera och arbeta på distans med olika digitala verktyg.

UPPGIFT 2: Lösningar till globala problem
Läroämne: Samhällslära

I uppgiften fördjupar eleverna sig i aktuella samhälleliga problem och skapar kreativa lösningar till problemen, gärna i grupper.

Ungdomarna ska undersöka nyheter och webbmaterial om koronavirusets effekter på den egna kommunen/staden. De gör online-tankekartor och skapar en presentation på basen av informationen. Presentationen ska berätta om hur de själva just nu, genom eget beteende, kan hjälpa andra människor, eller hur man kan förhindra att viruset sprids i den egna kommunen.

Noggrannare anvisningar och tilläggsmaterial finns under tema 3 Idésmedja.

Du hittar kostnadsfria webbövningar på adressen: https://edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/eg/slutligt-test/


Årskurs 7-9

Egen ekonomi – nycklarna till arbetslivet!
En helhet med åtta teman som fokuserar på arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap.

UPPGIFT 1: Att synliggöra färdigheter och intressen
Läroämne
: Studiehandledning

Först listar ungdomarna sina värderingar, färdigheter och intressen genom en mind map eller ett bildkollage (se tema 1).

Sedan ger man ungdomarna som uppgift att göra lämplighetstestet under tema 2. De kan också göra något annat lämplighetstest som t.ex. Myers-Briggs personlighetstest.

Fundera tillsammans hur var och en kan använda sina färdigheter i arbetslivet och hurdana färdigheter och utbildning man behöver i var och ens drömyrke.

Efter detta kan man ge eleverna som uppgift att skapa sina egna portfolio-webbsidor med gratis och lätta verktyg såsom t.ex. Google Sites, Squarespace eller Wix.com. Använd också materialet under tema 2 Stigar till att söka jobb. Alternativt kan man också göra video-CV.

TILLÄGGSUPPGIFT: Egna inkomster och utgifter
Läroämnen: Samhällslära, matematik

Handled ungdomarna att fundera på sin egen konsumtion under tema 5 Egna inkomster, utgifter och budget. Använd webbmaterialet och tilläggsuppgiften.

 Du hittar kostnadsfria webbövningar på adressen: https://edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/eg/slutligt-test/ 

Lycka till med distansundervisningen önskar hela teamet på Ung Företagsamhet!

Kom ihåg att vi hjälper dig med allt som berör våra studieprogram. Ta kontakt med vår kundrådgivning vardagar kl. 8-16, [email protected] eller 044 7287 837

Du kan också vara i kontakt med Karolina Wägar, utbildnings- och projektansvarig, [email protected]

 

Seuraavaksi
Framtiden kom i förtid – tankar från köksbordet