Framtiden kom i förtid – tankar från köksbordet

31.3.2020 2020

Flödet av coronarelaterade nyheter, inlägg och artiklar väller över oss. Var och en har fullt upp med att anpassa sig till en ny vardag – inte minst våra lärare och elever. Och föräldrar. Nu sitter vi då förskolebarnet, 3:e klassaren, 5:e klassaren, mamma och pappa vid köksbordet och försöker få fason på rutinerna. Wilma-meddelanden strömmar in, Whatsappen med kommentarer från andra föräldrar plingar i tid och otid. Onekligen känns situationen stökig för en person som gillar ordning och kontroll. Å andra sidan är min upplevelse av osäkerhet en parentes i jämförelse med de omvälvande skeendena i världen, i människors liv, i miljoner barns liv.

Jag inser där jag sitter bredvid min 6-åring vid köksbordet och övar bokstäver, att vi – alla tillsammans – är mitt uppe i ett brytningsskede som vi inte kunnat ana oss till ens för några veckor sedan. Rena rama skräck-science fiction á la Stephen King. Den eviga optimisten i mig vill ändå tro att det kommer något gott ur allt detta svåra och osäkra. Balansen rubbas för en tid för att systemet ska nå ny jämvikt. Våra barn ska se tillbaka på den här tiden och konstatera att ett virus banade väg för nya – bättre! – sätt att arbeta och leva (vilket i och för sig inte är någon unik händelse – det är bara att läsa historieböckerna! Exempelvis pesten gav upphov till en helt ny ekonomisk ordning, feodalsamhället vittrade sönder).

Förmågan att improvisera efterfrågas på framtidens arbetsmarknad

Det som händer i skolorna nu är en övning inför framtiden. Så här kommer våra barn att jobba! De kommer att konfronteras av oförutsedda situationer som kräver helt nytt tänkande. Att anpassa sig till oväntade situationer och att kunna ”improvisera” är framtidens arbetslivsfärdigheter. Att hitta kreativa lösningar på problem och att se möjligheter till utveckling i problem – det är företagsamhet.

Om vi vill se saker och ting i positiv dager kan vi betrakta undantagstillståndet som en lång övning i företagsamhet. Barnen lär sig ansvar och tar till sig nya sätt att jobba med sina skoluppgifter, lärarna lär sig använda nya undervisningsverktyg och hittar nya sätt att hålla kontakt med eleverna, föräldrarna lär sig strukturera vardagen på nya sätt. Kan inte påstå att det till alla delar går som på Strömsö (nej, verkligen inte). Å andra sidan är misslyckanden i allra högsta grad en del av fostran till företagsamhet. Att våga misslyckas, att bryta ihop, att sedan samla sig igen och ta ny fart hör till företagsamhetens dna.

Föräldraskap innebär också en hel rad misslyckanden, ibland tryter orken. Som när man för n:te gången ska spela samma brädspel med sitt barn och man svarar uppgivet ”ja, vi kan spela, men senare”. Att den finurliga 6-åringen då svarar ”mamma, det finns inget senare på grund av coronaviruset” – ja, då vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Jag väljer att skratta och så spelar vi igen en gång.

Man är aldrig tillräckligt föreberedd inför utmaningar. Kanske framtiden kom i förtid. Det finns bara ett sätt att gå vidare: Learning by doing, att lära genom att göra. Framtiden är här.

Karolina Wägar NY-staff

Utbildnings- och projektansvarig
Ung Företagsamhet rf.

Ung Företagsamhet r.f. (UF) är en ideell förening med målsättning att främja företagsamhet bland unga i Finland genom att hjälpa dem upptäcka och använda sina förmågor, det vill säga att lära genom att göra

Bekanta dig med Ung Företagsamhets studieprogram och kostnadsfria material på www.nuoriyrittajyys.fi/sve/ Vi har också samlat tips för hur materialet kan användas i distansundervisning på https://nuoriyrittajyys.fi/sv/2020-en-sv/kostnadsfritt-webbmaterial-for-distansundervising/

Seuraavaksi
Dessa 15 företag går vidare till intervju med juryn