Föregående läsår gav 75 000 UF-erfarenheter: Under det nya läsåret utökas Ung Företagsamhet rf:s verksamhet och det nationella nätverket

14.8.2020 2020

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Ung Företagsamhet rf, som stöder barns och ungas fostran till företagsamhet i skolor, utökar sin verksamhet. Vårt riksomfattande regionnätverk, som startades hösten 2019, får ytterligare förstärkning från augusti 2020. Vårt mål är att ta våra verktyg inom företagsamhetsfostran ännu närmare lärarna, för att bättre svara mot regionernas olika behov och de försvagade ekonomiska prognoserna och sysselsättningsutsikterna. Vi strävar efter att säkerställa att barn och unga får färdigheter som behövs i framtiden, jämlikt på olika håll i Finland.

Ung Företagsamhet rf utökar och utvecklar sin verksamhet kraftigt. Läsåret inleds fartfyllt, då vi redan nu har 10 regionkontor som stärker lärarnas arbete på olika håll i Finland. Österbottens regionkontor i Vasa och Birkalands regionkontor i Tammerfors, som vi öppnade i augusti 2019, fick efter årsskiftet sällskap då Norra Savolax regionkontor i Kuopio, Norra Karelens kontor i Joensuu samt Mellersta Finlands kontor i Jyväskylä öppnades. Trots den svåra coronavåren sällade sig också Kotka och Kouvola i Kymmenedalen samt Kajana i Kajanaland till regionkontoren. I augusti startar verksamheten i Tavastehus i Egentliga Tavastland, i Björneborg i Satakunta och i Uleåborgs stad.

Vårt mål är att föra våra verktyg för företagsamhetsfostran allt närmare lärarna, stärka samarbetet mellan utbildning och näringsliv samt främja de ungas förutsättningar att grunda företag, sysselsätta sig själva, hantera sin egen ekonomi och delta aktivt i samhället. De ekonomiska problemen som coronakrisen gav upphov till, innebar bland annat att möjligheten till sommarjobb försvann för många unga. Vi anser att det därför  är allt viktigare att övning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter samt ekonomisk läskunnighet ingår som en del av studierna.

Ännu under läsåret 2018–2019 ordnade vi, med hjälp av experter från vårt kontor i Helsingfors, 250 utbildningsevenemang i företagsamhetsfostran för lärare runt om i Finland. Under evenemangen upptäckte vi att efterfrågan på ett regionalt stöd vuxit allt starkare. Vi beslöt att, enligt modell från de övriga nordiska länderna, skapa ett kunnigt regionkontorsnätverk som kan ta oss närmare kunderna, ge bättre stöd till skolorna och läroanstalterna samt bredda de ungas nätverk. Erfarna experter på våra regionkontor fungerar som påverkare och nätverksskapare inom företagsamhetsfostran och ger ett ansikte åt vårt regionala arbete.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”84727″ css_animation=”bounceInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vcex_heading text=”Förnyade program och även småbarnspedagogiken får sitt eget UF-program”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”84712″ css_animation=”bounceInLeft”][vc_column_text]

Läs mera

Våra familjer

Miniföretagarna[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Detta läsår får Ung Företagsamhet rf:s stig för företagsamhetsfostran ett nytt program. Programmet Våra familjer, som riktar sig till daghemmen, blir tillgängligt i augusti. Inom programmet bekantar man sig med olika familjer, arbeten och hur man använder pengar, via exempel ur barnets vardag. Programmet stöder målen för mångsidig kompetens, enlingt linjerna i planen för småbarnspedagogik 2019. På Educa-mässan i början av året fick vi många frågor av experter inom småbarnspedagogik, och vi beslöt att svara mot efterfrågan med programmet Våra familjer. I daghemmen i Norge har man redan fått utmärkta erfarenheter av ett program för småbarnspedagogiken.

 

I programmet ”Vad gör människor”,  deltog föregående läsår 9000 barn, det vill säga nästan 15 procent av åldersgruppen. Programmet fokuserar på närmiljön, olika yrken, ekonomi och beslutsfattande och riktar sig till elever i årskurserna 1–6. Med hjälp av respons från lärare har vi gjort små innehållsmässiga justeringar och programmet har fått ett nytt namn, ”Vårt samhälle”.

 

Vårt kostnadsfria program för företagsamhetsfostran, Pikkuyrittäjät, som riktar sig till elever i årskurs 4–6, nådde under läsåret 2019–2020 ut till över 12 000 elever på olika håll i Finland. Det var en ökning på 13 procent i jämförelse med året innan. Det omfattande programmet användes i 321 lågstadieskolor runt om i Finland, och var i flera skolor redan bland de mest populära tillvalsämnena.

Ung Företagsamhet rf är en tvåspråkig organisation, vars studieprogram också erbjuds på svenska. Under det inkommande läsåret kan vi nu också erbjuda programmet Pikkuyrittäjät till svenskspråkiga skolor under namnet Miniföretagarna.

Under de senaste tiderna har barns och ungas ekonomikunskaper diskuterats mycket i Finland, vilket även syntes i en ökad användning av grundskolans ekonomiprogram. I grundskolans program Egen ekonomi deltog 9800 elever i årskurs 8 och 9. Under det innevarande läsåret kommer programmet att genomgå en mindre uppdatering.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vcex_heading text=”Programmet Ett år som företagare blir kostnadsfritt”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]I programmet Ett år som företagare deltog föregående läsår allt som allt 3500 unga, som under läsåret grundade sammanlagt 1450 övningsföretag i Finland. Programmet riktar sig till studerande i årskurserna 7–9, i gymnasiet, i yrkesutbildningen och på högskolenivå. Programmet har tidigare inneburit en registreringsavgift på 25 euro per elev, för att täcka försäkring samt material men blir under det inkommande läsåret helt kostnadsfritt. Deltagande i programmet förutsätter fortsättningsvis registrering samt att det är en del av skolans undervisning.

Läs mera

Ett år som företagare[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”84724″ css_animation=”bounceInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vcex_heading text=”Seminarieturnéerna Våga vara företagsam och Koll på ekonomin ”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://youtu.be/lItGoTTslPU”][vc_column_text]

Lär mera

Våga vara företagsam

Koll på ekonomin[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]För hösten planerar vi en seminarieserie under varumärket Våga vara företagsam.  Seminarierna ordnas på fem olika orter och är till för att inspirera våra unga och skapa möjligheter för dem att nätverka.  Evenemangen Koll på ekonomin ordnas på olika håll i Finland. Seminarieturnéerna och evenemangen genomförs enligt gällande rekommendationer med hänvisning till coronasituationen.

Trots att vi inte kunde genomföra alla evenemang fysiskt under våren, så nådde Ung Företagsamhet rf ändå sitt rekord då det gäller programmens inverkan. Våra program nådde under läsåret ut till 75 000 barn, unga, lärare och representanter för näringslivet runt om i landet. Vårens förhandsbeställningar tyder också på att vår verksamhet i år kommer att nå ännu fler barn och unga.

Låt barnens och de ungas idéer få vingar!

Välkommen med i vår Ung Företagsamhet-verksamhet.

Virpi & hela UF-gänget[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Seuraavaksi
Ung Företagsamhet rf stärker sin organisation med rekryteringar