Verkställande direktören kan lära sig av gymnasisten

7.11.2016 2016

UF Job Shadow-dagen samlade 29 finländska toppledare och lika många företagsamma ungdomar. Båda grupperna lärde sig av varandra och entusiasmen var smittande.

I torsdagas ordnade Ung Företagsamhet rf (UF) en dag där direktörerna under en arbetsdag fick sällskap av en ung finländare. De unga följde inte ingalunda tysta med vad chefen sysslade med utan deltog aktivt i möten och under hela dagen interagerade direktörna och de unga livligt.

Jukka Kurttila, verkställande direktör för Finlayson som verkat inom textilbranschen i snart 200 år, såg många goda sidor med dagen.

– En helt bra fiilis på det stora hela. Om bara de här företagssamma ungdomarnas genuina entusiasm kunde överföras på alla anställda.

dsc_5098
Jukka Kurttila och Patrick Pyöriä

-Det finns nog hopp i Finland och det syns på de unga – även om det ibland känns som om man håller på att bli cynisk, sade Kurttila som stått i spetsen för Finlayson drygt två år.

Kurttilas ”skugga” under dagen var Patrik Pyöriä, gymnasist från Esbo.

–Det här var en fantastisk, ny erfarenhet för mig. Jag har aldrig tidigare på nära håll sett hur ett stort företag leds.

Kemijoki Oy:s verkställande direktör Tuomas Timonen deltog gärna i dagen. Hans arbetspar var Henri Helminen från Turun Ammattikorkeakoulu.

− Det hör till företagsansvaret att involvera den kommande generationen. Det är intressant att se hur Henri ser på oss och på mig och hur vårt företag ter sig. Vi anställer människor i Henris ålder och måste vara ett intressant företag, summerar Timonen.

dsc_0210
Suomen Yrittäjäs vd Mikael Pentikäinen och andra UF Job Shadow -deltagare

Jari Gustafsson, kanslichef vid Arbets- och näringsministeriet hade yrkeshögskolestuderande Olli Kähkönen från Kajana som sitt arbetspar.

-Det är helt fantastiskt att sådana här evenemang ordnas, var Gustafssons budskap när han vände sig till en sal full av direktörer och unga.

De unga, 16–23-åringarna, som deltog i UF Job Shadow–dagen kom från olika håll av Finland. De unga har alla deltagit i skolan i något av Ung Företagsamhet rf: s program om entreprenörsfostran. De har hittat på idéer och grundat ett UF-företag som de drivit med riktiga pengar under läsåret.

Klicka här för att titta på listan över alla deltagare.dsc_5337

Seuraavaksi
"Unga startar företag med budskap"