Roschier Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner

26.5.2016 2016

Sedan våren 2016 är ledande nordiska advokatbyrån Roschier Ung Företagsamhet rf:s (UF) huvudsamarbetspartner.

UF erbjuder program som stöder unga 7–25-åringars entreprenörsattityd, arbetslivsfärdigheter och ekonomihantering. Programmen genomförs i skolorna som en del av undervisningen.

Den ledande nordiska advokatbyrån Roshier, som firar sitt 80-års jubileum, stöder genom sitt dagliga arbete sina kundföretag att vara framgångsrika på såväl inhemska som utländska arenor. Nu går byrån entusiastiskt in för att bli UF:s huvudsamarbetspartner och stödja unga företagare.

– Kraven och strukturerna i arbetslivet har förändrats snabbt och förändringarna är permanenta. Företagen och läroanstalterna måste kunna svara på de nya utmaningarna. Enligt UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen ger samarbetet med Roshier möjlighet att i högre grad stödja ungas arbetslivsfärdigheter i det snabbt föränderliga samhället. Via samarbetet får de unga eftertraktad realistisk respons på och vägledning för sina företagsidéer.

IMG_5326
Gemensam värdegrund

Föreningens långsiktiga arbete för unga passar Roshiers värderingar utmärkt.

– Vi upplever att samarbetet med UF ger oss möjlighet att konkret påverka de finländska ungdomarna och därigenom på ett positivt sätt via våra styrkor det framtida näringslivet i Finland, säger delägaren Mikko Manner, som ansvarar för Roshiers samarbete med UF.

Roschier_VIP

–  Särskilt fint i UF:s verksamhet är att programmen genomförs som en del av skolundervisningen och att de når en bred skara barn och unga allt från små skolelever till högskolestuderande. När möjligheten att stödja UF:s verksamhet erbjöds oss, upplevde vi genast att samarbetet var vår grej, tillägger Manner.

Advokat Johanna Flythström som är samarbetets förgrundsgestalt tillägger: Mod, initiativförmåga och  kännedom om sina egna styrkor är viktiga element för att hitta sin väg. Det är inspirerande att vi via UF-samarbetet kan entusiasmera och understödja unga i olika livssituationer att frejdigt anta utmaningarna, testa och försöka. Jag tror att samarbetet på alla sätt kommer att bli givande och min  förhoppning är att vi genom samarbetet också kan föra ut UF:s budskap i allt större omfattning.

Roschier_Virpi

År 2020 är målet att UF-programmen ska nå så många som 15 000 unga.

— Med hjälp av våra program närmar sig studie- och arbetslivet varandra och unga hittar sina egna styrkor − lära sig genom att göra. Nya företag behövs i vårt arbete, framhåller Utriainen.

UF:s huvudsamarbetspartner vid sidan av Roschier är Sitra, Microsoft, SEB, Citi, Fennia, ELO och  Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Seuraavaksi
Känner du en enda människa som börjat med egenhändig placeringsverksamhet redan i tonåren?