Jobbskuggning – en annorlunda dag för över 20 verkställande direktörer och unga UF företagare

24.2.2016 2016

Jobbskuggning ordnades den 9 februari i Helsingfors. För unga företagare bidrog dagen till ökad kännedom om arbetet. De fick ställa frågor under en dag om dagens arbetsliv. Tanken med jobbskuggning är att verkställande direktörer ger en så realistik bild av arbetet och arbetsuppgifter som möjligt.

Ny nuoret ja johtajat-15

Därtill skapades goda kontakter för framtiden. Dagen var mycket inspirerande för båda parterna.

IMG_4047

Med var t.ex Microsoft, Fennia, Tekes, ELO, Posti. Finansminister Alexander Stubb hade också en skugga följa med en dag.

IMG_8591

 

”Det är just sådan här verksamhet vi behöver mera av i Finland.”

02-11 HBL

 

Seuraavaksi
UF Våga vara företagsam -semifinalen i Köpcentret Kaari idag