Hur vill Du påverka företagandets framtid i Finland?

25.8.2016 2016

Via verksamheten Ung Företagsamhet grundar närmare 5 000 unga 1 500 företag varje år.

logo IMG_5371

Nu har Du möjlighet att i Team Finland-anda göra en insats för Finland år 2017.
Statsminister Juha Sipilä ställde i dag, på samma scen som de unga Esboborna i programmet UF Ett år som företagare, frågan:
Hur vill Du påverka företagandets framtid i Finland?

Mer information:
verksamhetsledare Virpi Utriainen, tfn 040-701 3038
[email protected]

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/foretag/

Seuraavaksi
"De unga borde fokusera på vad de själva är bra på"