Välkommen till UF-regionmässor!

30.1.2015 2015

skinblingProgrammet UF Ett år som företagare är i full fart i skolor, gymnasier och yrkesinstitut runtom i Finland och ungarnas affärsidéer är nu i presentation- och försäljningsfas. Kom och bekanta dig med entusiastiska unga företagare samt deras produkter och tjänster!

På UF-mässor får de unga som deltar i programmet UF Ett år som företagare presentera och sälja produkter och tjänster som de har skapat med sina UF-företag och träna interaktion- presentation- och försäljningskunskaper. På finalmässorna väljs de bästa UF-företagare som kommer till finalen i Helsingfors i april.

Regionmässor organiseras av YES-nätverk som erbjuder UFs tjänster. Alla mässor har gratis inträde. En del av mässorna har redan hållits men vi har också många ännu framför oss. Välkommen!

Kalender för UF-regionmässor

Februari

Egentliga Finland: 4.2.2015 Köpcentret Mylly, Reso

Metropol: Instäld på grund av brist på deltagare. UF-företagare från Metropolregionen deltar Nylands regionmässa 25.2.

Satakunta: 13.2.2015 Köpcentret Puuvilla, Björneborg

Kotka-Fredrikshamn: 19.2.2015 Köpcentret Pasaati, Kotka

Kajanaland: 24.2.2015

Norra Österbotten: 25.2.2015 Kalajoki

Nyland: 25.2.2015 kl. 11–15 Viihdekeskus Flamingo, Vanda

Mars

Birkaland: 4.3.2015 kl. 11–15 Köpcentret Tullintori, Tammerfors

Mellersta Österbotten: 6.3.2015

Västra Nyland: 12.3.2015 Lojo

Norra Savolax: Mera info kommer snart.

UF-företagare i Norra Karelen är huvudsakligen äldre studerande varigenom ordnas det ingen finalkval i regionen.

Finalplatserna avgörs på regionmässorna

UF-mässor fungerar inte bara som försäljningstillfälle utan också som regionkval till programmets UF Ett år som företagare final, dvs. evenemangen Våga vara företagsam som ordnas i Helsingfors 14.–15. april 2015. I finalen får unga öva mera sina presentations- och försäljningsfärdigheter. Även läsårets bästa UF-företag väljs i finalen.

Mera info om UF-regionmässor får du från din regions YES-aktör. Kontaktuppgifterna till YES-aktörer hittar du på yes-keskus.fi.

 

Seuraavaksi
Välkommen till UF-regionmässor!