Ung Företagsamhet och Sitra utmanar högskolestuderande att idka företagsamhet

17.2.2015 2015

Ung Företagsamhet rf har i samarbete med Sitra inlett ett tvåårigt utvecklingsprojekt som har som mål att förbättra företagsamhetsfärdigheterna hos högskolestuderande och främja sysselsättningen bland utexaminerade. Sju pilothögskolor har gått med i projektet för att utveckla Ung Företagsamhet rf:s program UF Start Up. Med projektet strävar man till att minska antalet arbetslösa högskoleutbildade som i Finland uppgår till 45 000 genom att ge studerande verktyg att sysselsätta sig själv.

I programmet UF Start Up lär sig högskolestuderande företagsamhet genom praktiskt utförda uppgifter. Studerande grundar ett företag för ett läsår och får så här en verklig bild av hur det är att fungera som företagare. Erfarenheten skiljer sig från den man får via en föreläsningsbaserad undervisning. Man har redan länge undervisat företagsamhet i högskolorna men trots det grundar de som avlagt en akademisk examen bara en bråkdel av de nya företagen i Finland.

[su_quote]I UF Start Up -företagen får studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter de lärt sig i skolan genom att stoppa ner händerna i leran istället för att hålla på somna på föreläsningarna. Samtidigt samlar
de på sig studiepoäng, berättar Petri Katajarinne som drar utvecklingsprojektet.[/su_quote]

Programmet UF Start Up erbjuder en inlärningsmiljö med låg tröskel för alla studerande som är intresserade av företagsamhet. Oberoende av om studerande med hjälp av programmet bygger en ny finländsk framgångssaga eller om de beslutar sig för att efter ett läsårs prövande lämna företagandet åt andra underlättar de konkreta arbetslivsfärdigheter de lärt sig i programmet dem att bli sysselsatta.

[su_quote]Sådana här konkreta medel kan öka sysselsättningen och företagsamhetsivern bland högskolestuderande. Som slutresultat
får vi fler företag och arbetsplatser i Finland, tror Virpi Utriainen, verksamhetsledare för Ung Företagsamhet rf.[/su_quote]

Med i utvecklandet av programmet finns yrkeshögskolorna Laurea, Haaga-Helia och Savonia, Åbo yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan Humaks Åbo-enhet samt Åbo universitet och Handelshögskolan vid Åbo universitet. Vid Åbo universitet har programmet UF Start Up varit framgångsrikt i bruk redan åtta år, och målet med projektet är att skapa en nationellt fungerande helhet av programmet utgående från Åbo-modellen.

[su_quote]I en snabbt föränderlig ekonomi och företagsverksamhet behöver unga mera praktisk arbetslivsberedskap. Unga som utbildat sig högt utgör en mycket viktig grupp i vårt samhälle och vi har inte råd att hålla deras kunnande åsidosatt, utanför arbetslivet. Sitra bestämde sig för att finansiera utvecklingen av programmet UF Start Up eftersom det här projektet förenar praktik och ett verkligt behov på ett fint sätt, säger
Timo Lindholm, ledande expert på Sitra.[/su_quote]

Bekanta dig med programmet (på finska).

UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen (vänster) med Sitras ledande expert, Timo Lindholm på sin högre sida och representanter från högskolorna som deltar i utvecklingen av programmet UF Start Up. Petri Katajarinne står längst bak i bilden.

 

Seuraavaksi
Finländska och svenska ungdomar formar Nordens framtid under svenska kungaparets statsbesök