UF-verksamheten intensifierar interaktionen mellan utbildning och arbetsliv

27.5.2015 2015

I början av detta år har företagsamhet och fostran till företagsamhet lyfts fram på olika sätt. Före riksdagsvalet föreslog alla huvudpartier i sina valprogram att företagsamheten ska stärkas, och i det nyss publicerade regeringsprogrammet för 2015–2019 är ett mål att intensifiera interaktionen mellan utbildning och arbetsliv.

Utbildning och arbetsliv förenas naturligt i Ung Företagsamhet rf:s program, när elever och studenter får praktisera sina arbetslivsfärdigheter som ett led i skolundervisningen. UF-programmet leder också till att företagare och andra representanter för affärslivet besöker skolor och till närmare relationer mellan skolorna och det omgivande samhället.

I år har till exempel inom programmet UF Ett år som företagare mer än 4 000 elever i årskurs 7−9, gymnasiestuderande och yrkesstuderande för läsåret grundat ett UF-företag, som fungerar med äkta pengar. Genom att leda ett övningsföretag lär sig unga entreprenörs- och arbetslivsfärdigheter via praktiska aktiviteter.

NY_UskallaYrittaa_2015-Alexander_Stubb_ja_Virpi_Utriainen_tutustumassa_NY-yrityksiin-CopyrightTopiasSaariAlexander Stubb, fadder för Ung Företagsamhet rf, bekantar sig med UF-företagare vid avslutningen av programmet Ett år som företagare i april 2015. Fotograf: Topias Saari.

I det nya regeringsprogrammet efterlyses förutom intensifiering av relationerna mellan arbetslivet och utbildningen en regionalt täckande utbildning, nya inlärningssätt och mera digitala lärandemiljöer. Ung Företagsamhet breddar de traditionella inlärningssätten genom att erbjuda studieprogram baserade på inlärning, som prioriterar barns och ungas idéer och kreativitet och där läraren är mer instruktör än föreläsare. I samarbete med Microsoft satsar vi också på att undervisa programmering för både lärare och elever, och vi kompletterar våra program med inlärningsmiljöer på webben som stöder programmen.

Vi är också en stark riksomfattande aktör. Våra studieprogram om fostran till företagsamhet finns tillgängliga för alla skolor i Finland, från Hangö till Enare och från Vasa till Ilomants – också på svenska. Vi undervisar alla intresserade lärare gratis i samarbete med YES-nätverkets regionala aktörer.

Ung Företagsamhet har också deltagit aktivt i utvecklingen av läroplanerna för den grundläggande utbildningen och vi har byggt UF-verksamhet i syfte att stärka utbildningens framtidsmål ännu bättre. I det nya regeringsprogrammet sägs att: ”Finlands ekonomi och sysselsättning kan fås på tillväxtkurs endast med hjälp av företagande och arbete.”

Ung Företagsamhet påverkar med konkreta åtgärder för att dagens ungdomar ska vara färdiga att arbeta och grunda företag i Finland om ett par år.

I det nya regeringsprogrammet har det också skrivits in att samarbetet mellan den offentliga, den privata och tredje sektorn för att stödja de unga ska fördjupas och att de ungas livskompetens och möjligheter till sysselsättning ska stödjas. Som en följd av Ung Företagsamhet rf:s verksamhet förbättras ungas färdigheter i livskompetens, stärks de i att aktivt och modigt bygga sin egen framtid och får de arbete. Läs mer på Ung Företagsamhet rf:s inflytelseenkät.

Regeringsprogrammet kan laddas ned på Centerns webbplats.

Seuraavaksi
Trevlig sommar!