Finländska och svenska ungdomar formar Nordens framtid under svenska kungaparets statsbesök

2.3.2015 2015

För att stärka banden mellan näringslivet i Finland och Sverige förenar 16 finländska och svenska ungdomar sina krafter under innovationstävlingen UF Challenge. Tävlingen arrangeras av Ung företagsamhet rf och Microsoft Oy och den pågår idag och imorgon den 2−3 mars 2015. De studerande har 12 timmar på sig att komma med idéer till fem nya mobilapplikationer som främjar samarbetet mellan grannländerna. Tävlingen kulminerar i en presentation av applikationerna för Sveriges drottning Silvia och presidentens fru Jenni Haukio tisdagen den 3 mars.

NY Microsoft Challenge 2013Deltagare i en tidigare NY Microsoft Challenge.

Finland behöver nya tänkesätt, vilja att samarbeta och drivkraft att prova på nya saker. Hos de unga finns allt detta. Ung Företagsamhet (UF) sporrar unga att genomföra sina idéer och medverka till finländska framgångar genom entreprenörsprogram som baserar sig på principen ”learning by doing”. Ett av programmen är innovationstävlingen UF Challenge, som nu arrangeras på ett mycket speciellt sätt i Microsoft Store på i Helsingfors som en del av det svenska kungaparets statsbesök i Finland.

Nya applikationsidéer i samarbete

I tävlingen UF Challenge #swefin2015 − samarbete för framtiden får åtta finländska och åtta svenska studerande i uppgift att i grupper om tre personer komma med idéer för att skapa en mobilapplikation i syfte att underlätta samarbetet mellan det finländska och det svenska näringslivet. De unga representerar sex olika högskolor: Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet, Haaga-Helia, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Tävlingskonceptet är att unga ger till unga: Idén till tävlingen i samband med statsbesöket kom från en grupp unga praktikanter inom Sveriges utrikesdepartement och i Finlands ambassad i Stockholm. Tack vare dessa företagsamma praktikanter kan ungdomarna nu bidra till framtida samarbeten och nätverka över Bottenviken.

– Vi tror att unga har en mycket stor potential att ösa ur och vi vill sporra dem att nu arbeta för såväl sin egen som sitt hemlands framgång. I dagens Finland finns det en stor efterfrågan på den verksamhet UF står för, dvs. att sänka tröskeln för de unga inför företagande och förstärka deras arbetslivsfärdigheter. Vi hoppas kunna inspirera hela Finlands befolkning genom att föregå med gott exempel, säger UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen.

– Det är verkligen inspirerande att se de ungas engagemang när det gäller att ta fram fungerande lösningar för att utveckla affärsverksamheten mellan grannländerna. Det bästa med dessa tävlingar är överraskningsmomenten − i idéstadiet i dag på morgonen vet ingen ännu hur tävlingsbidragen kommer att se ut. Under det senaste året har samarbetet mellan Ung Företagsamhet rf och Microsoft förbättrat 9 000 finländska ungdomars ekonomiska läskunnighet, innovationsförmåga och programmeringskunskaper, säger Pekka Horo, verkställande direktör för Microsoft.

Drottning Silvia och fru Jenni Haukio besöker tävlingen tisdagen den 3 mars och kommer då att lyssna på de ungas presentationer av applikationerna. Efter besöket väljer juryn den bästa applikationsidén. Tävlingsjuryn består av Kjell Skoglund, verkställande direktör för Finsk-svenska handelskammaren, Mari Berglund, direktör för Handelsbanken Fondbolag, Max Mickelsson, direktör för informationssamhälls-relationer vid Microsoft och Virpi Utriainen från UF. Drottning Silvia överräcker diplom till vinnarna onsdagen den 4 mars på Hanaholmen som en del av statsbesökets officiella program.

Följ tävlingen på InstagramTwitter och Facebook med hjälp av hashtagen #swefin2015, #NYChallenge och #YouthSpark.

Seuraavaksi
Finsk-svenska BIZPartner vinnare i den kungliga app-tävlingen!