Virpi Utriainen: Vi skrider till verket – företagsamhetslära och -attityder till alla unga

5.9.2014 2014

virpi_2014På Företagardagen har man ett ypperligt tillfälle att göra en lägesgranskning och ställa upp mål.

UF-verksamheten nådde i fjol över 70 000 unga i åldern 7-25, deras lärare och företagsrepresentanter. Me stöd av Utbildningsstyrelsen fortbildades över 900 lärare i programhelheter på UF Stigen till företagsamhetsfostran.

Ett företagsamt grepp i det man gör, förmågan att sysselsätta sig själv och att förstå ekonomi är de bästa lärdomarna för unga som styr mot ett samhälle och ett arbetsliv i förändring.

Programmet UF Ett år som företagare har igen producerat ett antal nya företagare i Finland. En av dem är Vasabon Jenni Parpala från Kiffel som efter att ha fungerat 150 dagar som företagare anställde sin första arbetare. ”Jag har ju redan nu en sysselsättande verkan”, konstaterade Jenni nyligen inför ett betydande finskt företagarnätverk.

Europakommissionen har i sitt förslag till Åtgärder för företagsamhet ((European Commission Entrepreneurship Action Plan 2020) dragit upp riktlinjer om att unga i alla europeiska länder bör få ta del av företagsamhetsfostran eller få en erfarenhet av att ha drivit övningsföretagsverksamhet innan de avslutar sin läroplikt.

I Kommissionens dokument syftar man med övningsföretag på programmet UF Ett år som företagare som valts till den bästa och som i Europa är den mest omfattande metoden för en verksamhetsmiljö för företagsamhetsattityder och agerande, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. Programmet UF Ett år som företagare (på engelska Company Program) som är en pågår i ett läsår och stigen under vilken man växer till sig därför tillräcklig lång för att inverka på de ungas inställningar, ansvarstagande, förmåga att fungera i grupp och förståelse av hur samhället fungerar.

Inverkan som programmet UF Ett år som företagare haft summeras under hösten också i Finland. UF har startat en omfattande enkät om programmets inverkan på sådana som deltagit i programmet för 4-14 år sedan. Resultaten av enkäten publiceras i november.

De elever som det här läsåret går i årskurs 4 – 5 är med i programmet UF Ett år som företagare år 2020. Därför måste vi agera nu för att det hos eleverna i de lägre klasserna ska födas en gnista att i praktiken pröva sina idéer, färdigheter och styrkor. Framtiden påverkas i den här stunden av företagsamhetsklubben Lillföretagarna för elever i årskurs 4 -5 som i höst expanderar.

Ung Företagsamhet är framför allt att lära sig genom egen aktivitet – learning by doing. Då vi har med ungdomar att göra kan var och en av oss fundera på om vi ger de unga tillräckligt med möjligheter att ta sig an saker eller om vi själv tuggar allt färdigt först.

Kunde Finland vara det första landet i Europa där man i världens bästa skolor redan i utbildningsskedet företagsamt tar i bruk allt kunnande som man tagit till sig i skolan? Inverkan av det här på arbetslöshet, grundandet av företag och generationsväxlingar vore ett intressant forskningsämne år 2025.

Vi önskar er alla ett strålande läsår och mod i sinnet!

Virpi Utriainen
verksamhetsledare

 

Seuraavaksi
God Jul!