RikuCo NY fick pris i London

20.8.2013 2013

Finlands bästa UF-företag i studieprogrammet UF Ett år som företagare, RikuCo NY, fick pris också i EM-tävlingarna. Hemligheten ligger i nätverking, berättar den unga företagaren.

RikuCo NY dvs. Riku Korhonens UF-företag som säljer använda konsolspel belönades i EM-tävlingen Company of th Year i London i juli. Korhonen som inleder sitt sista år i Suomen Liikemiesten kauppaoppilaitos uppnådde det han strävade till: RikuCo NY belönades med Access Award –priset för bästa internationella handeln.

large_rikuopeRiku Korhonen med sin lärare Tero Tikkanen.

– Tävlingen i London var helt fantastisk, liksom London som stad! Under tävlingen fick jag möjligheten att stifta bekantskap och nätverka med de övriga tävlanden och deras team. Jag fick många nya erfarenheter och kompisar och stiftade bekantskap med otroliga affärsidéer och människor, utropar Riku som sedermera grundat ett riktigt företag.

Som påhejare i London fanns också Rikus handledande lärare Tero Tikkanen som tyckte att attityden och kunnandet hos de ungdomar som fanns i London hör till toppskiktet i Europa.

– Resan till London kom säkert som en överraskning både för Riku och mig. Förberedelserna inleddes nästan genast efter finalen i Lojo. Riku satt genast upp höga mål som specificerades innan tävlingen. Verksamhetsledaren för Ung Företagsamhet rf, Virpi Utriainen, hjälpte och handledde oss enda från början av processen. Känslan var nog ganska svindlande efter prisgalan, berättar Tikkanen.
Tävlingsträning fick Riku också av sina mentorer Mikko Jaatinen från Nordic Business Forum och William Wolfram, grundare av DealDash. Det lär ska ha haglat goda råd.

– Mentorerna var en stor del av mitt företag under UF-året och är det fortfarande. Av mentorerna fick jag ofta goda tips av, liksom svar på frågor med företaget som jag grubblade på, berättar Riku.

Också William Wolfram överöser sin protegé med beröm.

– Riku är en ung och energisk företagare och bra på det han gör. Hans företagsverksamhet började globalt och är därmed en bra rollmodell för andra finländska företagare. Eftersom vi är ett litet, högtutbildat folk som satsar på mänskliga värden måste vi utnyttja våra styrkor och bygga upp företag som satsar på export på globalt växande marknader. Riku har precis gjort det här, säger William.

Med ett sista studieår framför sig ångar också RikuCo framåt!

Förutom tävlingen i London hann Riku också semestra under sommaren och ladda batterierna inför hösten som tycks ganska bråd om man tar en titt i kalendern. Riku inleder denna höst sitt sista år vid Suomen Liikemiesten kauppaoppilaitos och torde examineras som studentmerkonom våren 2014.

Vid sidan av skolarbetet sköter Riku sitt företag på heltid: RikuCo NY blev RikuCo Ab i maj då studieprogrammet UF Ett år som företagare avslutades. Riku har också tänkt åka runt i skolor och dela med sig av sina erfarenheter som ung företagare och samtidigt inspirera andra.

Vilka råd ger Riku till startande UF-företagare?

– Jag rekommenderar att alla tar ut allt ur UF-året. Sporra varandra, nätverka och förverkliga er själva! Fastän jag ensam grundade mitt UF-företag blev nätverkingen samt stödet och inspirationen andra gav mig en betydande faktor i mitt företag. Det här är också hemligheten bakom mitt företags framgång, avslöjar Riku.

large_palkintoRiku och FedEx-representanterna som överräckte priset. Till vänster Tero Tikkanen och Virpi Utriainen. Längst till höger William Wolfram.

Med ett hurudant kunnande går Riku själv och RikuCo Ab framåt?

– De färdigheter jag lärde mig under UF-året har varit till nytta för mig i vardagslivet, i ärenden som gäller jobbet med mitt eget företag och också som arbetstagare i någon utomståendes tjänst. Saker som jag lärt mig, så som ansvar, teamarbete, nätverking och förverkligande av egna styrkor i praktiken kan jag utnyttja både privat och i arbetslivet, tror Riku.

UF gratulerar för tävlingsframgången och önskar Riku kämpatag för det sista studieåret, och naturligtvis framgång för RikuCo Ab!

 

 

Läs mera om Company of the Year -tävlingen på JA-YE Europes sidor

Fler bilder från tävlingresan hittar du på adressen nuoriyrittajyys.fi/photos. Riku skymtar också i foton tagna av JA-YE Europe.

Seuraavaksi
Välkommen på de regionala UF-mässorna!