Programmaterialet finns nu att få via nätet

10.12.2013 2013

Du kan nu helt enkelt skriva ut stödmaterialet till studieprogrammen på nätet från NY Share.

Ung Företagsamhet öppnade NY Share på hösten det vill säga en webbsida, där man hittar stöd- och tilläggsmaterial till share220x60UF-programmen.

Meningen med NY Share är att underlätta användandet av programmen med att erbjuda elektroniskt material som kan utnyttjas vid lektioner, skrivas ut och länkar som stöder programmen. På NY Share finns också materialet som behövs för att ordna UF-läger liksom utskrivbara brevbotten och betygsformulär samt kontrollerna till lägret.

Det görs ännu trycka guider till alla programmen som du kan beställa som förut med nätformuläret.

NY Share är menat såväl till lärare, frivilliga som till UF-lägrernas handledare. NY Share kan användas under lektionen eller så kan man skriva ut eller spara det materialet som behövs från sidorna i förväg.

UF´s Jag+Du=Vi och UF´s Vad gör människorna?

Du hittar materialen till de småskolornas programmen från NY Share, som eventuellt behövs skrivas ut i flera exemplar samt material, som kan visas med videokanonen till hela klassen.

UF´s Nycklarna till Succé – Den egna ekonomin i grepp!

NY Share erbjuder mycket stödmaterial till programmet, såsom nyttiga länkar och PowerPoint –Presentationer, som du kan gå igenom på timmarna tillsammans med eleverna. Du kan också skriva ut materialet till timmarna, såsom budgetbotten och materialet till Super Kunskaper-spelet.

UF-lägrena

NY Share underlättar särskilt handledarnas arbete med att ordna ett läger. Materialet som behövs vid genomföring av ett läger såsom lägerpassbotten och lägerbetyg är samlat i NY Share.

Bekanta dig också med OPS –guiderna

I NY Share hittar du också OPS-guiderna, som är gjorda för att hjälpa med genomföringen av programmen. I dem öppnar man det ifrågavarande UF-programmet från varje åldersgruppens läroplanets ämnesspecifika mållsättningarnas synvinkel och de underlättar att ta UF-programmen som en del av läroplanet.

Företagsprogrammenas nättjänst är fortfarande ny-yritys.fi

Stödmaterialet till UF´s Ett År Som Företagare och UF´s Eget Företag –programmena har redan en längre tid funnits på nätet: Som nätportal till programmena tjänar fortfarande ny-yritys.fi. Webbplatsen förmedlar aktuell information om UF-företagarens årets viktigaste milstolpar och mycket nyttig stödmaterial.

Kom ihåg att registrera dig!

Om du börjar använda ett UF-program i din skola, kom ihåg att registrera dig med att fylla ibeställningsblanketten så att du får lärarens guide och elevernas guider till programmet åt dig själv. NY Share är tänkt till stöd av programmen och man kan inte tillsvidare använda det utan tryckta guider. Om du tar UF-programmen i bruk för första gången, delta också i den kostnadsfria programskolningen.

Nuoriyrittajyys.fi/share

Ny-yritys.fi

Seuraavaksi
Stämningsfull jul!