Välkommen med i september!

2.8.2012 2012

Vi hoppas att du fått ladda batterierna inför hösten och att du ser fram emot att genomföra UF:s program i din skola under det kommande läsåret. Det är inne med entreprenörskapsutbildning nu!

Nu är det dags att bekanta sig med det UF:s studieprogram inom entreprenörskapsutbildning för det kommande läsåret. Vi erbjuder verksamhetsplaner och verktyg för entreprenörskapsutbildning som bygger på learning by doing-principen för elever på grund- till högre stadiet.

Visst kommer du ihåg att utnyttja UF-programutbildningen riktad till lärare.

Entreprenörskapsutbildning höjer huvudet i Europa

Enligt Europakommissionens rapport som publicerades i våras är entreprenörskapsutbildning allt vanligare i flera europeiska länder: 13 länder, däribland Finland, inkluderar entreprenörskapsutbildning i sina nationella strategier för livslångt lärande.

Hälften av länderna i Europa genomför utbildningsreformer och stärker entreprenörskapsutbildningens ställning i läroplanen.

UF uppmuntrar alla att delta i entreprenörsfostran i höst!

 

Bekanta er med programmen för UF Entreprenörsfostran

Ta reda på vilka av våra utbildningar som finns på din ort (på finska)

Europakommissionens pressmeddelande 13.4.2012: Entreprenörskapsutbildning allt vanligare

Seuraavaksi
Ad Pineapple och Season One respresenterade Finland i Europa