Ung företagsamhet nådde ut till 20 000 under det förra läsåret

18.10.2012 2012

År efter år möter Ung företagsamhet rf:s verksamhetsmodeller en större efterfrågan hos utbildningsväsende, företag och de unga.

I Ung företagsamhet rf:s verksamhet deltog under läsåret 2011-2012 totalt 20 379 elever, studerande, lärare och representanter från näringslivet. Antalet växte från föregående läsår med nära en tredjedel.

UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen är nöjd att man ute i skolorna bättre än tidigare förstår sig på entreprenörskapsfostran som verksamhetsmodell och pedagogisk lösning.

–Förståelse i företagsam inställning, ansvarsfull verksamhet, initiativtagande och arbetslivets betydelse är i en nyckelposition nu och i framtiden. Genom verksamhetsmodellerna får vi de unga att bli delaktiga i att börja använda sin egen kompetens och vi uppmuntrar dem till aktivt medborgarskap, berättar Utriainen.

UF gör också lärare och företag delaktiga

I Ung Företagsamhet rf:s verksamhet under förra läsåret deltog, förutom barnen och de unga, också 1 891 lärare och 1 256 frivilliga från näringslivet.

– Genom våra program erbjuder vi lärarna samarbetsnätverk för förverkligandet av entreprenörskapsfostran, och företagen möjligheten att träffa framtidens arbetstagare och dela med sig av sin kompetens och information åt de unga. Vi vill utmana utbildningsväsendet och företagen att fundera över en enkel fråga: Vem utför arbetet på 2020-talet och med vilken kompetens? Säger Utriainen.

Fortsatt tillväxt även i år

Utgående från antalet anmälningar under det här läsåret fortsätter Ung Företagsamhet rf:s verksamhet att växa.

– Exempelvis har det redan kommit in över 2600 anmälningar till vårt program Ett år som företagare, vilket är mer än vid samma tid under förra året, berättar Utriainen.

Ung Företagsamhet i 2011-2012:

vaikuttavuuskolmiosv

Bekanta dig med UF:s studieprogram

Önskar du stöd för ibruktagandet av studieprogrammen? Studieprogramutbildning och råd får du från närmaste YES:konto

 

Seuraavaksi
Ung Företagsamhet fyllde 10 år