Ung Företagsamhet fyllde 10 år

2.11.2012 2012

Ung Företagsamhet har coachat framtidens aktörer i redan över ett decennium.

large_ny10v300x200I oktober är det tio år sedan Ung Företagsamhet rf grundandes.

Genom årens gång har föreningens learning by doing – verksamhetsmodeller vuxit i popularitet hos skolor, företag och bland unga.

– Entreprenörsfostran och aktivering av unga är ett aktuellt tema som vi strävar efter att påverka genom konkreta medel. Jag är nöjd att vi med långsiktigt arbete kunnat röja vägen för samarbete mellan utbildningen och arbetslivet, berättar Ung Företagsamhet rf:s verksamhetsledare Virpi Utriainen.

Förra läsåret nådde Ung Företagsamhet över 20 000 elever, studerande, lärare och representanter från näringslivet. Antalet växte från föregående läsår med nära en tredjedel.

Ung Företagsamhet satsar i fortsättningen starkare än tidigare på att få företag att delta i studieprogrammen. I UF:s verksamhet under läsåret 2011-2012 deltog 1 256 frivilliga från näringslivet. Deltagande i de ungas verksamhet är enligt Utriainen också en möjlighet för företag som bör tas vara på.

– Framtidens aktörer är i skolorna nu. Därför vill vi väcka utbildningen och företagen att tillsammans fundera på: Vem utför arbetet på 2020-talet och med vilken kompetens? säger Utriainen.

Läs om dessa UF-ungdomar!

Ung Företagsamhet uppmuntrar unga mot egna karriärstigar. Bland annat de här personerna har fått entusiasm till sin karriärval via UF-programmen:

Jyri Lindén, 26 år. Grundaren av Nordens största företagsseminarium Nordic Business Forum. Har tillsammans med sina arbetskamrater lyckats locka till sig seminarietalare som Al Gore och Richard Branson till Finland. Deltog i Programmet UF Ett år som företagare år 2001-2002.

Tiina Jaatinen, 27 år. Grundare och VD för Virkkuukoukussa Oy. Deltog med sitt företag Virkkuukoukussa i Programmet UF Eget företag år 2009-2010. Företagets inredningsprodukter har noterats i världen, b.la. i Financial Times.

Emma-Stina Vehmanen, 20 år. Ordförande i Finska gymnasisters förbund (Suomen Lukiolaisten litto). I Finlands gymnasisters förbund med 50 000 medlemmar ansvara Emma-Stina för bl.a. marknadsföring, företagssamarbete och utbildningen av över tusen aktiva gymnasieelevers årligen. Deltog i Programmet UF Ett år som företagare år 2007-2008.

Kalle Ulff, 17 år. Reklambyrån Middag Creatives grundare och VD sedan 2007. Middag Creatives kunder är bland andra Robert’s Coffee, Viking Line och Vasas yrkeshögskola. Grundade också nya företagartidningen ”Young Business Magazine”. Deltog i Programmet UF Ett år som företagare år 2010-2011.

Ung Företagsamhet rf, dvs UF erbjuder program som stöder entreprenörs- och konsumentfostran åt unga mellan åldrarna 7-25. UF Stigen för entreprenörsfostran är en tio studieprogram bred helhet som erbjuder praktiskt förankrade samarbetsformer för stärkande av de ungas företagarinställning, arbetslivsberedskap samt kontroll över den egna ekonomin enligt läroplanens mål. UF är en icke-vinstdrivande förening och hör till takorganisationen Junior Achievement Worldwide. Verksamheten i Finland började år 1995 då Programmet Ett år som företagare var ett projekt som koordinerades av Svenska Handelshögskolan. Ung Företagsamhet rf grundades år 2002.

Läs mer om UF Stigen för företagsamhetsfostran

För lärare

För företag

Nyhetsarkiv

 10vkuva2
Seuraavaksi
God Jul!