UF Ett år som företagare

16.8.2012 2012

vuosiyrittajanakannetI programmet grundar 14-25 åringar för ett läsår med riktiga pengar övningsföretag, som producerar produkter eller tjänster. Övningsföretagens syfte är inte att gå på vinst, utan att verka som en skola i företagande.

Programmets målsättning är att få unga att på eget initiativ planera sitt företags verksamhet samt på samma gång öva på grupparbete och andra färdigheter som behövs i praktiska situationer i arbetslivet.

UF- kontoret sköter koordineringen av skolningsprogrammen i Finland, handhar läromaterialet samt förmedlar kontakter till företag och rådgivare. Lärarens uppgift är att uppmuntra och handleda ungdomarna samt att fungera som kontakperson till Ung företagsamhet rf kontoret. Förutom läraren har ungdomarna också en rådgivare från näringslivet till stöd.

Saker som man lär sig:

Samarbetsförmåga, att stöda varandra och att fatta beslut – ledandet av ett miniföretag utgör ett samarbete.

Kommunikationsförmåga – att delta i möten och diskussioner med kunder och arbetskamrater samt presentation av miniföretaget i olika situationer.

Marknadsföring – den egna tjänstens/produktens försäljning och marknadsföring.

Utveckling av den personliga kompetensen – kreativitet, självkänsla, självständighet, ansvar, förmåga att ta risker och målmedvetenhet.

Programmet erbjuder bl.a. följande förmåner för undervisningen:

  • Bra läromaterial, som stöder övrigt material om företagsamhetsfostran och ekonomikunskap.
  • Möjligheten att erbjuda ”den verkliga företagarvärlden” åt eleverna i klassrummet.
  • Bra relationer till det lokala affärslivet och möjligheter till samarbete inom utbildning och annan aktivitet.
  • Hjälper eleverna att se företagsamhet som en naturlig möjlighet vid valet av karriär.
  • Ett praktiskt och intressant sätt att hjälpa eleverna att utveckla sin kreativitet och förverkliga sina idéer i praktiken.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Besöka www.ny-yritys.fi (webbplats för UF företagare)

Seuraavaksi
GE arbetade med stor grupp bland de unga