Investera i framtiden!

30.4.2012 2012

Under programmet Huomenta Suomi på valborgsmässoaftonen påminde arbetsminister Lauri Ihalainen om de ungas marginaliseringsrisk. Som företagare kan du påverka: som frivillig i UF kan du påverka de ungas värld.

Enligt Ihalainen blir ungefär 5000 unga som avslutar grundutbildningen utan studieplats för vidare utbildning. Idag är ca 40 000 unga utan utbildnings- eller arbetsplats. Många saknar grundläggande färdigheter i livskontroll.

– Siffrorna signalerar om ett behov av aktivering av de unga och att göra dem delaktiga, konstaterar Ung Företagsamhet rf:s verksamhetsledare Virpi Utriainen.

Utriainen påminner om att aktörerna i den närmaste framtidens företag går i skolan idag. Du unga behöver förebilder vars erfarenheter de kan lära sig av. Förebilderna ger du unga en realistisk bild av framtidens arbetsmarknad och karriärplanering.

– Att dela med sig av livserfarenheter genom att berätta sin egen historia och att ägna en del av sin egen tid åt någon annan är troligtvis det billigaste och effektivaste sättet att förändra världen, säger Utriainen.

Ung Företagsamhet rf:s frivilligverksamhet ger företag en möjlighet att förverkliga sitt samhällsansvar. Som frivillig får företagets representant komma med och påverka färdigheter och kompetens för framtidens aktörer.

– Du kan fungera som föreläsare, gäst, rådgivare, ledare eller expert. UF har studieprogram från lågstadiet till högre stadiet, och i varje program finns det roller för de frivilliga. Du behöver inte vara toppexpert, utan det räcker att du är fördomsfri och redo att dela med dig av din tid och kompetens åt de unga!

Kom med och påverka framtiden: läs om alternativen för företagens delatagande på Yritykselle -sidan.

Seuraavaksi
GEP-företagspartner sparrar gymnasister