Finsk kompetens till användning

5.1.2012 2012

Hur kan finskt kompetens omvandlas från kunskap till färdigheter, nya innovationer och kompetens, som kan utnyttjas i såväl Finland och globalt?

År 2012 får framtidens finska entreprenörer återigen ta del av världens bästa skolning. Hur kan finskt kompetens omvandlas från kunskap till färdigheter, nya innovationer och kompetens, som kan utnyttjas i såväl Finland och globalt?

Samarbete mellan skolor och företag samt annat arbetsliv utanför skolan är i en nyckelposition utifrån perspektiv som framtida regional livskraft, utbildningsbehov, konkurrenskraft och förutsägbarhet. Attityder, aktivitet och medvetenhet om egna färdigheter och utveckling påverkas redan under tidiga skolår.

2020-talets entreprenörers ”supertalang”, ledarskap, kritiska tänkande, kommunikationsfärdigheter och kreativitet övas NU! I år utgör UF Stigen för företagsamhetsfostran en helhet om tio studieprogram som erbjuder de unga möjlighet till nytt lärande, att utnyttja sina färdigheter genom learning by doing principen. Stigen erbjuder lärarna verktygen att göra entreprenörsfostran till en del av undervisningen som metod och som innehåll. För företagen erbjuder deltagande i UF-verksamhet en möjlighet att dela med sig av sin kompetens, ta del av de ungas perspektiv och kanske träffa framtida anställda.

År 2012 förstärker vi samarbetet med företag. God praxis och goda erfarenheter presenteras (facebook länk). Programutbildning för samtliga UF program erbjuds av YES-nätverket som i år finns på 19 orter.

Välkommen med!

Seuraavaksi
De unga brainstormar om framtidens energilösningar i UF Challenge