Bekanta dig med programmet: UF Nycklarna till framgång

27.9.2012 2012

Det förnyade studieprogrammet är ett precisionsverktyg i stärklandet av de ungas arbetslivs- och ekonomikunskaper, och stödande av deras aktiva medborgarskap.

Programmet UF Nycklarna till framgång – kontroll över den egna ekonomin! tar tag i de nationella målen inom undervisningen säger UF:s programchef Turo Numminen.

otnettiuutinen– Programmet ger de unga beredskap att uppfatta och planera sin egen penninganvändning och förbättrar således de ungas färdigheter i att ta till sig och förstå ekonomisk information.

Programmet utvecklar också de ungas självkännedom och livskunskaper vid tröskeln till arbetslivet och påverkas således preventivt mot utanförskap.

UF Nycklarna till framgång – kontroll över den egna ekonomin! är en helhet om åtta teman. Programmet riktas till de övre klasserna i grundskolan, men det kan utnyttjas som stöd i studierna på andra stadiet.

– I programmets börjar man utgående från de ungas egna intressen och styrkor som förenas med kontroll över ekonomin och samhälleliga teman i takt med att programmet fortskrider, säger Numminen.

Programmets mål, utöver arbetslivs- och ekonomikunskaper, är att uppmuntra de unga att utnyttja sina egna styrkor när de planerar för sin framtid. De praktiska uppgifterna i programmet uppmuntrar eleverna till initiativtagande och målmedvetna aktörer i saker som berör dem själva.

Som hjälp i programmet finns Zaldo.fi

Som hjälp i programmet finns Zaldo.fi -tjänsten, som är en inlärningsmiljö riktad till unga. På sidan behandlas delområden som är relevanta för kontroll över den egna ekonomin på ett intressant sätt, och som avslutning gör man ett test som går ut på att visa sitt eget finansmonster var skåpet skall stå.

Det är tänkt att Zaldo ska fungera som stödmaterial för läraren och vara en del av undervisningen. Eleven kan på sin egen dator gå igenom materialet på egen hand eller med stöd av lärare.

Bjud in föreläsare från arbetslivet till lektionerna

Den aktiva rollen som representant från arbetslivet finns inskriven i Programmet UF Nycklarna till framgång – kontroll över den egna ekonomin!

– Till lektionerna bör man definitivt bjuda in en utomstående föreläsare. På så vis får man med riktiga erfarenheter från arbetslivet, uppmuntrar Numminen.

Föreläsare kan man enklast hitta via sina egna kontakter. Vid behov kan man be om råd från närmaste YES-regionalkontor.

Materialet för Programmet UF Nycklarna till framgång – kontroll över den egna ekonomin! finns på finska och svenska.

Läs mer om UF:s program

Läs mer om hur man tar programmen ibruk och programutbildningen för lärare

Gå till zaldo.fi -tjänsten (på finska)

Seuraavaksi
Titta på nya UF-videor