Ung Företagsamhet kommenterade utvecklingsplanen för utbildning och forskning

1.11.2011 2011

Ung Företagsamhet rf lämnade in sin kommentar om Utbildnings- och kulturministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning, (KESU)

”Främjande av företagsamhetsfostran på alla utbildningsnivåer lyfts fram i såväl regeringsprogrammet som i KESU. Att entreprenörskapets och arbetstagarnas roll lyft fram i regeringsprogrammet som rättigheter och skyldigheter ger en missvisande bild av entreprenörsfostran. Det är snarare frågan om att aktivera de unga. Med entreprenörsfostran stöder man ungas ansvarstagande genom sin egen verksamhet samt anknytning till det omgivande samhället.

Entreprenörsfostran har envist varit närvarande i läroplanen sedan 1994, men först på senare tid har betydelsen av entreprenörsfostran visat sig vara nyckeln till framtiden. Entreprenörsfostran är såväl en metod som ett handlingssätt och en inlärningsmiljö, som erbjuder en möjlighet att använda de kunskaper som den finska skolan ger redan under studietiden . Med entreprenörsfostran påverkas företagande inställning, arbetslivskunskaper, kontroll över ekonomi och utveckling av olika färdigheter att träda fram”. Detta konstaterade UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen.

Seuraavaksi
Samarbete med YES-nätverket