Med UF verksamhet påverkar vi framtiden – kom med!

26.10.2011 2011

Välkommen till Ung Företagsamhet rf:s nya webbsidor! Via webbsidorna kan du bekanta dig med alla utbildningsprogram som UF erbjuder och hitta det sätt som passar dig bäst att samarbeta med UF oavsett om du är lärare, företagare eller förälder.

Genom UF verksamheten vill vi ge barn och unga möjlighet att påverka! Entreprenörsanda, arbetslivskunskaper och bemästrande av den egna ekonomin bär långt!

Varje UF program är uppbyggt att stöda olika åldersgrupper på lämpligt sätt. Fråga mer via UF-byrån eller den regionala YES-operatören.

Seuraavaksi
Zaldo - Tame Your Financial Troll