skip to Main Content

Framtidens färdigheter

Vår verksamhet påverkar barns och ungdomars företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. Vi är undervisningsanordnarnas, beslutsfattarnas, näringslivets och ungdomarnas samarbetspartner och brobyggare.

Vi hjälper utbildningsanordnare att förverkliga undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomi genom våra studieprogram. Vi erbjuder lärare verktyg i enlighet med läroplanen för att stöda undervisningen, från småbarnspedagogik och förskola till högskola.

Bekanta dig med våra kostnadsfria program.

Vad är företagsamhetsfostran?

Företagsamhetsfostran är verksamhet riktad till elever och studerande i alla åldrar och är en del av läroplanen för alla skolstadier. Målsättningen med företagsamhetsfostran är att befrämja en positiv attityd till företagande, att stärka företagarfärdigheter och att utveckla en företagsam verksamhetskultur.

Företagsamhetsfostran ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla viktiga medborgarfärdigheter. Man jobbar för att stärka barns och ungas företagsamma attityd och ger dem redskap att klara framtidens arbetsliv med allt vad det innebär. Genom företagsamhetsfostran stöder vi barn och unga att identifiera och utveckla sina styrkor och kompetenser. Därtill siktar företagsamhetsfostran på att öka företagandet i samhället.

Studieprogram från förskola till högskola
UF-program
UF Nyheter
Bekanta dig med vår verksamhet!

Ung Företagsamhet rf

Ung Företagsamhet rf är den ledande organisationen inom finländsk företagsamhetsfostran. Genom vår verksamhet hjälper vi barn och unga att lära om företagande, arbetsliv och ekonomi.

 

Våga vara företagsam

På Våga vara företagsam -festivalen presenterar unga människor runt om i Finland sina övningsföretag. I slutet av våren kommer festivalerna kulminera i en entreprenörskapstävling, där de ungas bästa företag i hela Finland belönas.

Ett år som företagare

Ett år som företagare -programmet är ett kostnadsfritt verktyg för att lära sig och för att undervisa i företagande. Programmet ger elever/studerande möjlighet att öva företagande i praktiken, samtidigt som de utvecklar sin egen företagsamma attityd och sina kompetenser. Programmet kan användas i grundskolan, vid andra stadiets läroanstalter eller vid högskolor.

 

Miniföretagarna

Miniföretagarna är ett kostnadsfritt program för företagsamhetsfostran för årskurserna 4-6. I programmet bekantar sig barnen med företagande, utvecklar olika kompetenser och grundar ett eget miniföretag i grupper.

 

Samarbetspartner (alla partner)

Back To Top