skip to Main Content

Ung Företagsamhet rf

Vår verksamhet påverkar barns och ungdomars företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. Vi är undervisningsanordnarnas, beslutsfattarnas, näringslivets och ungdomarnas samarbetspartner och brobyggare.

Vi hjälper utbildningsanordnare att förverkliga undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomi genom våra studieprogram. Vi erbjuder lärare verktyg i enlighet med läroplanen för att stöda undervisningen, från småbarnspedagogik och förskola till högskola.

Bekanta dig med våra kostnadsfria program.

UF Nyheter

Se videos

Samarbetspartner

Back To Top