Opettajat erittäin tyytyväisiä Pikkuyrittäjät-ohjelmaan

5.9.2018 2018Pikkuyrittäjät

Kysyimme yli 70:ltä opettajalta heidän kokemuksiaan Pikkuyrittäjät-ohjelmasta. Kyselyn tulokset todentavat ohjelman parantavan monipuolisesti mm. lasten työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

Peräti yhdeksän kymmenestä opettajasta suosittelee Pikkuyrittäjät-ohjelmaa kollegoilleen. Yhtä moni koki oppilaidensa ymmärryksen yhteiskunnasta parantuneen. Mitä ovat verot, miksi mainostaminen maksaa, mitä yrittäjät tekevät, … voivat olla hankalia kysymyksiä lapsille. Pikkuyrittäjät-ohjelmassa näihinkin asioihin tutustutaan tekemällä oppien.

Ilmiöpohjaiseen oppimiseen Pikkuyrittäjät sopii 80% vastaajien mielestä. Myös lasten tiedot rahan käyttäytymisestä yhteiskunnassa parantuvat merkittävästi ohjelman aikana.

 

 

 

Seuraavaksi
NY Job Shadow kasvaa jälleen - 70 johtajaa, 70 nuorta