Oma työ

Ohjelma kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja ja kannustaa omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Löytöretki omien vahvuuksien tunnistamiseen

Oma työ -ohjelma kannustaa nuoria omien vahvuuksien tunnistamiseen, luovuuteen sekä oman tulevaisuuden urapolun suunnitteluun. Ohjelman keskiössä on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen.

Oma työ -ohjelman aikana nuoret harjoittelevat tulevaisuuden työelämätaitoja, kuten tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua ja tiedonhakutaitoja. Ohjelma kehittää myös nuorten yrittäjyystaitoja.

Kenelle

Yläkoulun 7.–9. -luokkalaisille

Kesto

Suosituskesto 10–20 oppituntia. Ohjelman viisi teemaa on mahdollista toteuttaa myös lyhyempänä kokonaisuutena.

Opettajalle avuksi

Valmis materiaalipaketti, tukea osaamisen kehitykseen ja fasilitointiin.

Ohjelman teemat

Oma työ -ohjelman viisi teemaa soveltuvat käytettäviksi joko viikon mittaisena, monialaisena oppimiskokonaisuutena tai itsenäisinä, muutaman oppitunnin mittaisina oppimiskokonaisuuksina. Ohjelmaa voidaan käyttää myös soveltaen toisella asteella.

Ohjelman keskiössä on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen.

Tiimin rakentaminen

Oivalletaan toimivan tiimityöskentelyn periaatteet sekä harjoitellaan yhteistyötaitoja ja tiimiytymistä.

Omat vahvuudet

Opitaan tunnistamaan ja kuvailemaan omia sekä muiden vahvuuksia, osaamista ja arvoja. Luodaan henkilökohtainen CV omien vahvuuksien pohjalta.

Tulevaisuuden työelämä

Harjoitellaan tiedonhakua luotettavista lähteistä sekä rakennetaan omaa urapolkua.

Työnhaku

Opitaan hyödyntämään omia vahvuuksia tulevaisuuden suunnittelussa, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja verkostojen luomista sekä tunnistetaan mieluisia työpaikkoja. Harjoitellaan työnhaun eri vaiheita käytännössä.

Tulevaisuuden työelämätaidot haltuun

Opitaan toimimaan vastuullisina tiimin jäseninä ja ymmärtämään keskeisimmät työelämän käsitteet ja toimintatavat.

Oma työ -ohjelma soveltuu hyvin myös MOK-viikon aktiviteetiksi!

Mitä saat kun tilaat Oma työ -ohjelman?

Tilatessasi ohjelman saat käyttöösi valmiit ja viimeistellyt materiaalit ohjelman toteuttamiseen. Ohjelman materiaalipaketti sisältää muun muassa opettajan oppaan, oppilaan työvihon ja teemakohtaiset materiaalit.

Käytännönläheinen opettajan opas on valmis oppimateriaalipaketti opetuksesi tueksi. Ohjelman teemojen tavoitteet ja tehtävät on avattu oppaaseen selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka auttavat sinua toteuttamaan opetusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Tavoitteet ja menetelmät

Työelämätaitojen oppiminen

Oma työ -ohjelman keskiössä ovat oppilaat, jotka harjoittelevat laaja-alaisia taitoja toiminnallisten työtapojen kautta. Ohjelman tehtävät on rakennettu tukemaan ensi sijassa työelämätaitojen oppimista. Samalla oppilaat oppivat myös opetussuunnitelman eri oppiaineiden sisältöjä mm. oppilaanohjauksen, äidinkielen ja yhteiskuntaopin alueilta.

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.

Yleisimmät oppiaineet, joissa ohjelman teemoja on toteutettu

  1. Valinnainen
  2. Oppilaanohjaus
  3. Yhteiskuntaoppi
  4. Äidinkieli ja kirjallisuus
  5. Historia

Ohjelma soveltuu hyvin myös MOK-viikon aktiviteetiksi.

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

Tilaa ohjelma

nyohjelmat.fi

Perehdy ohjelman materiaaleihin.

Kirjaa ohjelmasuoritus ohjelman toteuttamisen jälkeen.

Osallistu maksuttomaan opettajien etäkoulutukseen

Järjestämme oppimisohjelmiemme käyttöönottoa helpottavia maksuttomia koulutuksia opettajille.

Tulemme myös mielellämme kouluttamaan opettajia koululle.

Avaa koulutuskalenteri

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma talous haltuun

Jäikö jokin mietityttämään?

Älä huoli, voit laittaa meille viestiä! Vastaamme sinulle tuota pikaa.

Yläkouluohjelmissa sinua auttaa

Veera Hakaste

Ohjelmavastaava, yläkoulu ja lukio

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 355 9975

[email protected]

Ota yhteyttä

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.