Oma talous

Ohjelma kehittää nuorten taloustaitoja sekä ymmärrystä vastuullisten valintojen merkityksestä yhteiskunnassa.

Harjoitellaan arjen taloustaitoja

Oma talous -ohjelma on 7.–9. -luokkalaisille suunnattu viisiteemainen oppimiskokonaisuus.

Ohjelman avulla yläkoulun oppilaat harjoittelevat laaja-alaisia taitoja, kuten arjen taloustaitoja, ja oppivat ymmärtämään omaa osallisuuttaan yhteiskunnassa sekä omien taloudellisten valintojensa merkitystä. Tulevaisuuden taloustaitojen oppimisessa keskeistä on kestävän kehityksen ja vastuullisen yrittämisen huomioiminen kulutusvalinnoissa.

Ohjelman materiaalit ovat käytettävissä sekä painettuina että digitaalisina.

Kenelle

Yläkoulun 7.–9. -luokkalaisille

Kesto

10–20 oppituntia

Opettajalle avuksi

Valmis materiaalipaketti, tukea osaamisen kehitykseen ja fasilitointiin.

Ohjelman teemat

Oma talous -ohjelma on viiden teeman kokonaisuus, joka perustuu tutkivaan oppimiseen: tuoretta tietoa etsitään esimerkiksi verkosta, ja asioita pohditaan eri näkökulmista. Myös luovuus ja ideointi yhdessä tiimiläisten kanssa ovat ohjelman keskiössä. Ohjelman aikana omia käsityksiä ja asenteita reflektoidaan.

Oikeita vastauksia ei aina ole, ja ne saattavat myös muuttua talouden ja säädösten muutoksien myötä. Luotettavan tiedon etsiminen, keskusteleminen, pohtiminen, perusteleminen ja oppimisen prosessi nousevat tärkeämmiksi kuin yksittäiset faktat.

Ennakkotehtävät

Ohjelma alkaa ennakkotehtävillä, joiden avulla oppilaat orientoituvat ohjelman aihepiiriin ja seuraavat omaa kulutustaan viikon ajan.

Talouden suunnittelu

Ensimmäisen teeman aikana oppilaat ryhmäytyvät ja harjoittelevat yhteistyötaitoja. He oppivat suunnittelemaan omaa rahankäyttöään ja laatimaan budjetteja.

Ostaminen ja kuluttaminen

Teemassa kaksi oppilaat arvioivat omia kulutustottumuksiaan vastuullisuuden näkökulmasta yhdessä muiden kanssa. He harjoittelevat tiedonhakutaitoja, mielipiteiden perusteluja ja uskottavaa ilmaisua. Vastuullisen kuluttamisen näkökulma on vahvasti läsnä.

Säästäminen ja sijoittaminen

Kolmannessa teemassa säästämiseen ja sijoittamiseen perehdytään niin, että käsitteiden erot tulevat ymmärretyiksi. Tämän lisäksi oppilaista ohjataan arvioimaan niiden eroja. Korkoihin tutustutaan kokeilemalla ja sitä kautta oivaltamalla. Teeman aikana harjoitellaan myös tiimityötaitoja ja argumentointia.

Lainaaminen

Teemassa neljä oppilaat harjoittelevat tiedonhakua ja erilaisten lähteiden luotettavuuden arviointia. He harjoittelevat vuorovaikutustaitoja ja argumentointia ryhmässä. Oppilaat oppivat esimerkkien kautta ymmärtämään lainaamiseen liittyviä riskejä.

Kiertotalous

Oppilaat tutustuvat vastuullisen yrittämisen periaatteisiin ja oppivat tunnistamaan lähiympäristön yrityksiä. He ymmärtävät miten voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen. Oppilaat oppivat tulkitsemaan mediaa ja mainoksia kriittisesti.

Oma talous -ohjelma soveltuu hyvin myös MOK-viikon aktiviteetiksi!

Mitä saat kun tilaat Oma talous -ohjelman?

Tilatessasi ohjelman saat käyttöösi valmiit ja viimeistellyt materiaalit ohjelman toteuttamiseen. Ohjelman materiaalipaketti sisältää muun muassa opettajan oppaan, oppilaan työvihon ja teemakohtaiset materiaalit.

Käytännönläheinen opettajan opas on valmis oppimateriaalipaketti opetuksesi tueksi. Ohjelman teemojen tavoitteet ja tehtävät on avattu oppaaseen selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka auttavat sinua toteuttamaan opetusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Oma talous -ohjelman keskiössä ovat oppijat, jotka harjoittelevat laaja-alaisia taitoja toiminnallisten työtapojen kautta. Ohjelman tehtävät on rakennettu tukemaan ensi sijassa taloustaitojen oppimista. Samalla oppilaat oppivat myös opetussuunnitelman eri oppiaineiden sisältöjä mm. oppilaanohjauksen, kotitalouden, äidinkielen ja yhteiskuntaopin alueilta.

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.

Ohjelma soveltuu hyvin esimerkiksi MOK-viikon aktiviteetiksi.

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

Kirjaudu tai rekisteröidy

Oma talous ja muut maksuttomat ohjelmat saat käyttöösi kirjautumalla ohjelmakirjastoomme.

Tilaa ohjelma

Tilaa materiaalit

Perehdy ohjelman digitaalisiin ja painettuihin materiaaleihin ja toteuta ohjelma.

Kirjaa ohjelmasuoritus ja anna palautetta

Anna meille palautetta, jotta voimme kehittää ohjelmaamme edelleen.

Osallistu maksuttomaan opettajien etäkoulutukseen

Järjestämme oppimisohjelmiemme käyttöönottoa helpottavia maksuttomia koulutuksia opettajille.

Tulemme myös mielellämme kouluttamaan opettajia koululle.

Avaa koulutuskalenteri

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma talous haltuun

Jäikö jokin mietityttämään?

Älä huoli, voit laittaa meille viestiä! Vastaamme sinulle tuota pikaa.

Yläkouluohjelmissa sinua auttaa

Veera Hakaste

Ohjelmavastaava, yläkoulu ja lukio

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 355 9975

[email protected]

Ota yhteyttä

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.