Innovaatioleiri – alakoulu

Kuuden tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen.

Innovaatioleiri kannustaa luovuuteen ja yhteistyöhön

Innovaatioleiri alakouluille on kuuden tunnin toiminnallinen kokonaisuus, jossa lapset oppivat nuorilta. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tuutoreiden ohjaamista toiminnallisista rasteista, joiden avulla tiimiydytään, huomataan omat, kaverin ja tiimin vahvuudet ja innovoidaan tuotteita, palveluita tai esimerkiksi koko koulua koskeva teemapäivä.

Leiri kannustaa lapsia tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan miniyritykselle tuote/palvelu ja esittelemään sen muille. Leirin aikana ala- ja yläkoululaisten välistä vuorovaikutusta tuetaan nuorilta nuorille -ajatuksella.

Kenelle?

Alakoulun 5.–6. -luokkalaisille

Kesto?

Suosituskesto kuusi tuntia. Leirin voi toteuttaa myös laajempana tai suppeampana kokonaisuutena.

Opettajalle avuksi

Valmis materiaalipaketti, tukea osaamisen kehitykseen ja fasilitointiin.

Ohjelman tavoitteet

Ideointi

Nuorten luovuus syntyy yhteistyössä

Esiintyminen

Omien ideoiden esittämiseen on monia keinoja

Yhteistyö

Vastuunkantamisen merkitys yhdessä työskennellessä

Ohjelmassa muokattavat leirirastit

Leirien toteuttamisen tueksi löytyy valmis materiaalipaketti, joka sisältää muun muassa tiedostuspohjat, leiripassit ja -rastit sekä todistuspohjat. Ohjelman leirirastit löytyvät myös kätevästi PowerPoint-tiedostoista.

Tiimirastit

Tiimirastit johdattavat omien ja kaverin vahvuuksien pariin, ohjaavat huomaamaan yhteistyön merkityksen sekä auttavat tiimiyttämään leiriryhmiä.

Innovointirastit

Innovointirastit ohjaavat ryhmiä innovoimaan yhdessä ja suunnittelemaan erilaisia toteutusvaiheita ja -ratkaisuja, jotta ideoituja ajatuksia saadaan konkretisoitua.

Esittämisrastit

Esittämisrastit ohjaavat ryhmiä valmistamaan mainoksen, esityksen tai pitchin, jolla ryhmän innovaatio tai toteutusratkaisu esitetään. Leiri voidaan päättää isompaan, yhteiseen päätöstilaisuuteen, jossa ryhmien tuotokset esitetään. Vastaavasti leirin voi päättää myös niin, että innovaatiot esitetään ryhmien omille tuutoreille.

Menetelmät

Innovaatioleiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tiimitoiminta- ja liiketoimintarastitehtävistä, innostavista tarinoista ja yhdessä onnistumisesta. Rastitehtäviä on runsaasti ja niistä opettaja voi valita haluamansa tai noudattaa valmiita malliaikatauluja.

Leiri tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, tekemisen kautta oppimista, omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Lisäksi leiri kannustaa lapsia toimimaan yhteistyössä tutoreiden ja mahdollisesti työelämän vapaaehtoisten edustajien kanssa.

OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • Laaja-alainen osaaminen
  • Monialainen oppimiskokonaisuus ja oppiaineet yhdistävä yhteistyö
  • Kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • Ala- ja yläkoulun välinen nivelvaihe

Opettajan askeleet innovaatioleirin toteuttamiseen

Kirjaudu tai rekisteröidy

Innovaatioleirin sekä muut maksuttomat ohjelmat saat käyttöösi kirjautumalla ohjelmakirjastoomme.

Tilaa ohjelma

Suunnittele ja toteuta

Suunnittele leiri muiden vastuuopettajien ja tuutoreiden kanssa.

Jaa todistukset ja kerää palautetta

Anna meille palautetta, jotta voimme kehittää ohjelmaamme edelleen

Jäikö jokin mietityttämään?

Älä huoli, voit laittaa meille viestiä! Vastaamme sinulle tuota pikaa.

Alakouluohjelmissa sinua auttaa

Antti Karkiainen

Ohjelmavastaava, alakoulu

Koko Suomi Oppimisohjelmat

041 536 6353

[email protected]

Ota yhteyttä

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.