Oppimateriaalit

Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja käsittelevät oppimateriaalimme on helppo ottaa käyttöön ja eriyttää oppijoiden osaamisen mukaan. Oppimateriaalit on suunniteltu oppimispolun eri vaiheisiin, ja ne kannustavat lapsia ja nuoria tekemällä oppimiseen.

Tutustu oppimateriaaleihin

Ohjelman aste

Ohjelman pituus

Innovaatioleiri – alakoulu

Alakoulun vuosiluokat 5–6 2–10 oppituntia

Kuuden tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen.

Innovaatioleiri – toinen aste

Lukio ja ammatillinen toinen aste 10–20 oppituntia

Toiminnallinen kokonaisuus, jossa nuoret oppivat nuorilta. Leirillä harjoitellaan erilaisia tulevaisuuden taitoja.

Innovaatioleiri – yläkoulu

Yläkoulun vuosiluokat 8–9 10–20 oppituntia

Toiminnallinen kokonaisuus, jossa nuoret oppivat nuorilta. Leirillä harjoitellaan yrittäjyys-, viestintä-, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Meidän perheemme

Meidän perheemme

Varhaiskasvatus, esiopetus ja 1. luokka 2–10 viikkoa

Neljän teeman kokonaisuus, jossa tutustutaan erilaisiin perheisiin, töihin ja rahan käyttöön.

Meidän yhteiskuntamme

Alakoulun vuosiluokat 4–6 10–20 oppituntia

Tutustumista lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon ja talouden kiertokulkuun – tekemällä oppien.

Minä + sinä = me

Alakoulun vuosiluokat 1–3 2–10 oppituntia

Ohjelma vie oppilaat löytöretkelle omien kykyjen oivaltamiseen.

Mini-Zaldo

Alakoulun vuosiluokat 4–6 2–10 oppituntia

Alakoululaisille suunnattu, innostava ja maksuton oppimateriaali taloustaitojen opetteluun.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma talous

Oma talous

Yläkoulun vuosiluokat 7–9 10–20 oppituntia

Ohjelma kehittää nuorten taloustaitoja sekä ymmärrystä vastuullisten valintojen merkityksestä yhteiskunnassa.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma talous haltuun

Oma talous haltuun

Lukio ja ammatillinen toinen aste 10–20 oppituntia.

Ohjelma kehittää oman talouden suunnittelua ja raha-asioihin liittyvien riskien arviointia.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma työ

Oma työ

Yläkoulun vuosiluokat 7–9 10–20 oppituntia

Ohjelma kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja ja kannustaa omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Pikkuyrittäjät

Alakoulun vuosiluokat 4–6 10-20 oppituntia

Pikkuyrittäjät-ohjelma vie lapset seikkailulle yrittäjyyteen.

Poikien Soossit UF -yrityksen nuoret messuständillä Uskalla Yrittää -finaalissa 2022

Vuosi yrittäjänä – ammatillinen toinen aste

Ammatillinen toinen aste Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Vuosi yrittäjänä korkeakoulu

Vuosi yrittäjänä – korkea-aste

Korkea-aste Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Gente UF:n messupiste Uskalla Yrittää -finaalissa 2022

Vuosi yrittäjänä – lukio

Lukio Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelman osallistujia musiikkitunnilla

Vuosi yrittäjänä – yläkoulu

Yläkoulu Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Zaldo

Yläkoulu, vuosiluokat 7–9 2–10 oppituntia

Nuorille suunnattu, innostava ja maksuton oppimateriaali taloustaitojen opetteluun.

VESO-koulutukset

Opettajien VESO-päivä voi olla hauska ja tehokas – myös opettajien mielestä!

Yrittäjyyskasvatuksessa keskeistä on tekemällä oppiminen. Se on myös opetussuunnitelmien toimintakulttuurin ytimessä.

Nuori Yrittäjyys ry:n VESO-koulutuksissa opettajat toimivat tiimeissä ja harjoittelevat tulevaisuuden taitoja, kuten ryhmäytymistä, ongelmanratkaisua ja resilienssiä. Opettajat saavat mukavan ja tehokkaan koulutuspäivän lisäksi tukun konkreettisia työkaluja oman opetustyönsä tueksi. 

Lue lisää ja tilaa koulutus

Nuori Yrittäjyys ry:n henkilöstöä työssään

Oppimateriaaleissa sinua auttavat

Mari Rakkolainen

Pedagoginen päällikkö

Koko Suomi Oppimisohjelmat

040 732 6260

[email protected]

Antti Karkiainen

Ohjelmavastaava, alakoulu

Koko Suomi Oppimisohjelmat

041 536 6353

[email protected]

Veera Hakaste

Ohjelmavastaava, yläkoulu ja lukio

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 355 9975

[email protected]

Noora Bergroth

Ohjelmavastaava, ammatillinen toinen aste

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 322 1445

[email protected]

Mari Laakso-Suutari

Projektikoordinaattori

Koko Suomi Hankkeet

040 749 8552

[email protected]