Oppimateriaalit

Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja käsittelevät ohjelmamme on helppo ottaa käyttöön ja eriyttää oppijoiden osaamisen mukaan. Ohjelmat on suunniteltu oppimispolun eri vaiheisiin, ja ne kannustavat lapsia ja nuoria tekemällä oppimiseen.

Tutustu ohjelmiin

Ohjelman aste

Ohjelman pituus

Uskalla yrittää

Innovaatioleiri – alakoulu

Alakoulun vuosiluokat 5–6 2–10 oppituntia

Kuuden tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma innovaatioleiri

Innovaatioleiri – toinen aste

Lukio ja ammatillinen toinen aste 10–20 oppituntia

Toiminnallinen kokonaisuus, jossa nuoret oppivat nuorilta. Leirillä harjoitellaan erilaisia tulevaisuuden taitoja.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Innovaatioleiri yläkoulu

Innovaatioleiri – yläkoulu

Yläkoulun vuosiluokat 8–9 10–20 oppituntia

Toiminnallinen kokonaisuus, jossa nuoret oppivat nuorilta. Leirillä harjoitellaan yrittäjyys-, viestintä-, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Meidän perheemme

Meidän perheemme

Varhaiskasvatus, esiopetus ja 1. luokka 2–10 viikkoa

Neljän teeman kokonaisuus, jossa tutustutaan erilaisiin perheisiin, töihin ja rahan käyttöön.

Meidän yhteiskuntamme

Alakoulun vuosiluokat 4–6 10–20 oppituntia

Tutustumista lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon ja talouden kiertokulkuun – tekemällä oppien.

Minä + sinä = me

Alakoulun vuosiluokat 1–3 2–10 oppituntia

Ohjelma vie oppilaat löytöretkelle omien kykyjen oivaltamiseen.

Kaksi poikaa

Mini-Zaldo

Alakoulun vuosiluokat 4–6 2–10 oppituntia

Alakoululaisille suunnattu, innostava oppimisympäristö oman talouden hallinnasta.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma talous

Oma talous

Yläkoulun vuosiluokat 7–9 10–20 oppituntia

Ohjelma kehittää nuorten taloustaitoja sekä ymmärrystä vastuullisten valintojen merkityksestä yhteiskunnassa.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma talous haltuun

Oma talous haltuun

Lukio ja ammatillinen toinen aste 10–20 oppituntia.

Ohjelma kehittää oman talouden suunnittelua ja raha-asioihin liittyvien riskien arviointia.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma työ

Oma työ

Yläkoulun vuosiluokat 7–9 10–20 oppituntia

Ohjelma kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja ja kannustaa omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Pikkuyrittäjät

Alakoulun vuosiluokat 4–6 10-20 oppituntia

Pikkuyrittäjät-ohjelma vie lapset seikkailulle yrittäjyyteen.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Vuosi yrittäjänä, toinen aste

Vuosi yrittäjänä – ammatillinen toinen aste

Ammatillinen toinen aste Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Vuosi yrittäjänä korkea aste

Vuosi yrittäjänä – korkea-aste

Korkea-aste Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Vuosi yrittäjänä, toinen aste

Vuosi yrittäjänä – lukio

Lukio Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Vuosi yrittäjänä – yläkoulu

Yläkoulu Yli 20 oppituntia tai 1 vuosi

Teorian ja käytännön yhdistävä oppimisohjelma, jonka tavoitteina ovat yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen ja kasvattaminen.

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Innovaatioleiri yläkoulu

Zaldo

Yläkoulu, vuosiluokat 7–9 2–10 oppituntia

Nuorille suunnattu, innostava oppimisympäristö oman talouden hallinnasta.

VESO-koulutukset

Opettajien VESO-päivä voi olla hauska ja tehokas – myös opettajien mielestä!

Yrittäjyyskasvatuksessa keskeistä on tekemällä oppiminen. Se on myös opetussuunnitelmien toimintakulttuurin ytimessä.

Nuori Yrittäjyys ry:n VESO-koulutuksissa opettajat toimivat tiimeissä ja harjoittelevat tulevaisuuden taitoja, kuten ryhmäytymistä, ongelmanratkaisua ja resilienssiä. Opettajat saavat mukavan ja tehokkaan koulutuspäivän lisäksi tukun konkreettisia työkaluja oman opetustyönsä tueksi. 

Lue lisää ja tilaa koulutus

Nuori Yrittäjyys ry:n henkilöstöä työssään

Oppimisohjelmissa sinua auttavat

Mari Rakkolainen

Pedagoginen päällikkö

Koko Suomi Oppimisohjelmat

040 732 6260

[email protected]

Antti Karkiainen

Ohjelmavastaava, alakoulu

Koko Suomi Oppimisohjelmat

041 536 6353

[email protected]

Veera Hakaste

Ohjelmavastaava, yläkoulu ja lukio

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 355 9975

[email protected]

Noora Bergroth

Ohjelmavastaava, ammatillinen toinen aste

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 322 1445

[email protected]

Karolina Wägar
Karolina Wägar

Pedagoginen asiantuntija

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 377 6678

[email protected]

Mari Laakso-Suutari

Projektikoordinaattori

Koko Suomi Hankkeet

040 749 8552

[email protected]