Miksi yrittäjyyskasvatus?

Miten tukea nuoria omien vahvuuksien tunnistamisessa? Kannustaa heitä vastuullisuuteen ja osallisuuteen? Entä harjoittaa ja toteuttaa opetussuunnitelman mukaista, laaja-alaista osaamista ja toimintakulttuuria?

Vastaus näihin kysymyksiin on yrittäjyyskasvatus!

Katso oppimateriaalit

Uusia taitoja – tekemällä oppien!

Kouluilla ja oppilaitoksilla on tärkeä rooli ennakoida tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Teoriatiedon lisäksi uusia asioita ja taitoja kannattaa harjoitella myös käytännössä ja itse tekemällä. Kun lapset ja nuoret saavat ideoida ja kokeilla, erehtyä ja yrittää uudelleen, he oppivat ja oivaltavat. Koulussa toteutettava yrittäjyyskasvatus tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella luovuutta, taloustaitoja ja yritteliäisyyttä tosielämää varten. 

Nuori Yrittäjyys ry:n pedagogien tarjoamat oppimateriaalit ja palvelut sopivat monenlaisille oppijoille ja tehtäviä on helppo eriyttää.

Tutkimus: Yrittäjyyskasvatuksesta työelämätaitoja ja opiskelumotivaatiota

ICEE-tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmaamme osallistuneet nuoret olivat motivoituneempia koulunkäyntiin kuin ne nuoret, jotka eivät osallistuneet ohjelmaan. Heille oli syntynyt käsitys siitä, mihin opittua tietoa tarvitaan elämässä. Suomessa yrittäjyyskasvatus vaikutti muita tutkimuksessa mukana olleita maita paremmin viestintä- ja matemaattisiin taitoihin sekä päätöksentekoon.

Osa kyselytutkimukseen vastanneista opettajista arvioi, että yrittäjyyskasvatuksen työtavat paransivat oppijoiden ja opettajan välistä vuorovaikutusta ja auttoivat opettajia ymmärtämään nuoria paremmin.

Kaksivuotiseen ICEE-tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro, 2018).

Tutustu tutkimukseen

Yrittäjyystaidoista on hyötyä kaikille

Lisää itsetuntemusta

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on, että lapsi tai nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppijakeskeiset toiminnalliset opetusmenetelmät lisäävät oppijoiden hyvinvointia ja itsetuntemusta.

Muutoskykyä ja joustavuutta

Uusien asioiden kokeilu ja riskien ottaminen johtavat myös epäonnistumisiin. Mahdollisuus oppia virheistä lisää resilienssiä ja sitkeyttä: Se kasvattaa kykyä sietää epävarmuutta ja selviytyä vastoinkäymisistä uuteen yritykseen.

Taitojen harjoittelusta oivalluksia

Oikeiden ongelmien ratkaisu on motivoivaa ja merkityksellistä. Yrittäjyyskasvatuksessa voidaan luoda oppimistilanteita, joissa oppijat ratkovat oikeita ongelmia ja testaavat ideoita. Oppiminen voidaan viedä ulos luokkahuoneesta ja oppia asioita itse tekemällä.

Luovuutta ja tiimityötä

Yrittäjyyskasvatuksessa harjoitellaan kykyä muuttaa ideoita toiminnaksi. Tiimityö on tulevaisuuden työelämässä keskeistä. Tiimin jokaisellä jäsenellä on vastuu tuoda oma osaamisensa tiimin yhteiseen käyttöön. Työskentely tiimissä vaatii myös hyviä vuorovaikutustaitoja, joita on tärkeää harjoitella jo koulussa.

Mitä opettajat ajattelevat yrittäjyyskasvatuksesta?

Opettajat Tuija Tiala Hämeenlinnasta ja Jenni Korte Helsingistä
Alakoulun opettaja Kirsi Väntsilä Tampereelta
Opettaja Eini Mäntylä Hämeenlinnasta

Tasa-arvoisemmat lähtökohdat työelämään

Useat nuoret löytävät ensimmäisen työpaikkansa vanhempien avulla. Näin todettiin Eezy Oyj:n kyselytutkimuksessa keväällä 2022. Nuorten työllistymistä vauhdittavat vanhempien verkostot ja kyvyt auttaa. Tilanne on epätasa-arvoinen ja tavoitteenamme on, että kaikki lapset ja nuoret saisivat harjoitella työelämä- ja yrittäjyystaitoja jo koulussa ja oppilaitoksissa. Moni nuori kaipaa apua ja tukea työ- ja harjoittelupaikan löytämiseen, työhakemuksen laatimiseen tai työhaastatteluun.

Nuori Yrittäjyys -ohjelmissa lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan työelämän kysymyksiin ja oman talouden hallintaan.

Koemme tärkeäksi myös sen, että voimme rakentaa verkostoja nuorten ja työelämän välille. Nuoret ovatkin vuosien varrella saaneet lukuisia mentoreita työpaikoista, ja yritysten edustajat osallistuvat tapahtumiimme tuomareina, jotka valmentavat ja tutustuvat nuoriin sekä näiden harjoitusyrityksiin. Samalla nuoret tutustuvat erilaisiin työpaikkoihin ja saavat tärkeitä vinkkejä kokeneilta työelämän ammattilaisilta koskien vaikkapa markkinointia, hinnoittelua tai sponsorointia. Erittäin innostavaksi koettu verkostoitumisen muoto on myös Job Shadow -päivämme, jossa nuori pääsee johtajan työpaikalle mukaan yhdeksi työpäiväksi.

Haluatko kysyä lisää?

Mari Rakkolainen

Pedagoginen päällikkö

Koko Suomi Oppimisohjelmat

040 732 6260

[email protected]

Antti Karkiainen

Ohjelmavastaava, alakoulu

Koko Suomi Oppimisohjelmat

041 536 6353

[email protected]

Veera Hakaste

Ohjelmavastaava, yläkoulu ja lukio

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 355 9975

[email protected]

Noora Bergroth

Ohjelmavastaava, ammatillinen toinen aste

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 322 1445

[email protected]

Mari Laakso-Suutari

Projektikoordinaattori

Koko Suomi Hankkeet

040 749 8552

[email protected]