skip to Main Content

Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat tarjoavat avaimet käteen -ratkaisuja yrittäjyys-, taloudenhallinta- ja työelämätaitojen opetukseen. Järjestämme NY-ohjelmiin liittyviä maksuttomia koulutuksia ja infotilaisuuksia opetushenkilöstölle. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.

Peruskouluohjelmat

Meidän perheemme -ohjelmassa tutustutaan erilaisiin perheisiin ja perheen ulkopuolella tehtäviin töihin sekä tarpeiden ja toiveiden väliseen eroon. Ostosretkellä rahan käyttö tulee tutuksi.

Ohjelma on oppimiskokonaisuus esiopetukseen, mutta soveltuu myös esimerkiksi perusopetuksen ensimmäiselle luokalle

Ohjelma rohkaisee lapsia yksilöllisesti toteuttamaan itseään vahvuuksiensa mukaan. Ohjelman aikana lapsia kannustetaan myös tunnistamaan kavereidensa taitoja ja ymmärtämään yhteistyön merkitys sekä kunnioittamaan jokaisen erilaisia taitoja.

Ohjelma on oppimiskokonaisuus esiopetukseen ja vuosiluokille 1-3.

Ohjelma kannustaa lapsia tutustumaan niin oman lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon kuin talouden kiertokulkuun. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toimimaan yhteistyössä muiden oppilaiden sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohjelma on oppimiskokonaisuus vuosiluokille 4-6.

Pikkuyrittäjät -ohjelman avulla lapset tutustuvat tekemällä oppien työelämätaitoihin, taloudenhallintaan ja yrittäjämäiseen asenteeseen. Ohjelmassa lapset perustavat oikealla rahalla toimivan Pikkuyrityksen. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toiminaan yhteistyössä muiden oppilaiden ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohjelma on oppimiskokonaisuus 4-6-luokkalaisille ja soveltuen 3-luokkalaisille.

Kuuden tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen. Leiri kannustaa lapsia tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan miniyritykselle tuote ja esittelemään sen muille.

Leiri 5.-6.-luokkalaisille yläkoululaisten leiriohjaajien vetämänä.

Ohjelma kannustaa nuoria luovuuteen, kouluviihtyvyyden lisäämiseen sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan ratkaisemaan ongelmanratkaisutehtäviä ja haasteita yhdessä toimien.

Ohjelma on oppimiskokonaisuus vuosiluokille 7-9.

Ohjelma kannustaa nuoria pohtimaan omia mielenkiinnonkohteita, työelämän perusvalmiuksia sekä omaa talouden hallintaa. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan toimimaan yhteistyössä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohjelma on oppimiskokonaisuus vuosiluokille 7-9.

Leiri kannustaa nuoria tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan annetun leirihaasteen pohjalta tuotteen tai palvelun ja esittelemään sen muille. Leiri toimii nuorilta nuorille –periaatteella, sillä leirin tuutoreina toimivat toisen asteen opiskelijat.

Leiri 8.-9.-luokkalaisille lukiolaisten tai ammattikoululaisten vetämänä.

Järjestämme jatkuvasti koulutuksia eri puolilla Suomea.

Ole yhteydessä oman alueesi yhteyshenkilöön/asiantuntijaan: https://nuoriyrittajyys.fi/ota-yhteytta/

Vuosi yrittäjänä, Minicamp & 24h -leiri

Back To Top