Tutkimus yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksista

Yrittäjyyskasvatus parantaa nuorten oppimistuloksia Suomessa.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyyskasvatuksesta syntyvä monialaisen osaamisen ja työelämätaitojen karttuminen lisää nuorten motivaatiota koulunkäyntiin. Tutkimukseen vastanneet opettajat kertoivat, että yrittäjyyskasvatus on moderni ja käytännönläheinen tapa opettaa, ja sitä voi integroida useisiin aineisiin.

Kaksivuotiseen ICEE-tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). JA Europen toteuttama tutkimus toteutettiin yhteistyössä osallistuneiden maiden opetusministeriöiden kanssa ja tulokset julkaistiin vuonna 2018.

Taitojen karttuminen kohensi oppimistuloksia

Kansainvälinen tutkimus toi ilmi, että pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vahvisti työelämässä tarvittavia valmiuksia ja tuki samalla kaikkea oppimista. Yrittäjyyskasvatuksessa taitoja harjoiteltiin toiminnallisilla menetelmillä.

ICEE (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education) tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, miten Euroopan komission  asettamaa tavoite, jonka mukaan jokaiselle nuorelle tarjotaan  käytännön yrittäjyyskasvatusta ennen peruskoulutuksen päättymistä, voidaan  toteuttaa (Entrepreneurship 2020, Action Plan, COM 2012, 795).

Suomesta vastaajia oli 2 400. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneiden nuorten ja vertailuryhmän välillä ero monialaisessa osaamisessa, työelämävalmiuksissa ja opiskelumenestyksessä oli Suomessa selkeästi suurempi kuin muualla Euroopassa.

ICEE-tutkimus selvitti NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 -vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammattikouluissa. Suomalaiset tutkimuskoulut olivat Kainuun ammattiopisto, Etu-Töölön lukio, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Helsingin kielilukio ja Raisio seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin:

Keskeiset tulokset ICEE-tutkimuksesta (pdf) ja eriteltynä Suomea koskevat tulokset ja suositukset oppilaitoksille sekä päättäjille (pdf)

”Keskeytysten määrä on laskenut sen jälkeen, kun otimme käyttöön ryhmäpohjaisen opetustavan ja yrittäjyyskasvatuksen. Uskon, että on tärkeää opetella asioita tekemällä.”

Tutkimukseen vastannut opettaja Suomesta

Tutustu myös kotimaiseen selvitykseen:

”Minä pystyn! Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus nuorten tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana”, Maija Suonpää, Tarja Römer-Paakkanen, 2018, Haaga-Helian julkaisu.