Oma talous

Oppimateriaali kehittää nuorten taloustaitoja sekä ymmärrystä vastuullisten valintojen merkityksestä yhteiskunnassa.

Harjoitellaan arjen taloustaitoja

Oma talous -oppimateriaali on yläkoululaisille suunnattu viisiteemainen oppimiskokonaisuus.

Materiaalin avulla yläkoulun oppilaat harjoittelevat laaja-alaisia taitoja, kuten arjen taloustaitoja, ja oppivat ymmärtämään omaa osallisuuttaan yhteiskunnassa sekä omien taloudellisten valintojensa merkitystä.

Monipuoliset ja toiminnalliset materiaalit ovat käytettävissä:

  • Painettuina: opettajan opas ja omat työvihot oppilaille
  • Digitaalisina: opettajan materiaali ja verkossa täydennettävät työvihot oppilaille

Kenelle

Yläkoulun 7.–9. -luokkalaisille

Kesto

10–20 oppituntia

Opettajalle avuksi

Valmis materiaalipaketti, tukea osaamisen kehitykseen ja fasilitointiin.

Ohjelman teemat

Oma talous -ohjelma on viiden teeman kokonaisuus, joka perustuu tutkivaan oppimiseen: tuoretta tietoa etsitään esimerkiksi verkosta, ja asioita pohditaan eri näkökulmista.

Ennakkotehtävät

Ohjelma alkaa ennakkotehtävillä, joiden avulla oppilaat orientoituvat ohjelman aihepiiriin ja seuraavat omaa kulutustaan viikon ajan.

1. Talouden suunnittelu

Ensimmäisen teeman aikana oppilaat ryhmäytyvät ja harjoittelevat yhteistyötaitoja. He oppivat suunnittelemaan omaa rahankäyttöään ja laatimaan budjetteja.

2. Ostaminen ja kuluttaminen

Teemassa kaksi oppilaat arvioivat omia kulutustottumuksiaan vastuullisuuden näkökulmasta yhdessä muiden kanssa. He harjoittelevat tiedonhakutaitoja, mielipiteiden perusteluja ja uskottavaa ilmaisua. Vastuullisen kuluttamisen näkökulma on vahvasti läsnä.

3. Säästäminen ja sijoittaminen

Kolmannessa teemassa säästämiseen ja sijoittamiseen perehdytään niin, että käsitteiden erot tulevat ymmärretyiksi. Tämän lisäksi oppilaista ohjataan arvioimaan niiden eroja. Korkoihin tutustutaan kokeilemalla ja sitä kautta oivaltamalla. Teeman aikana harjoitellaan myös tiimityötaitoja ja argumentointia.

4. Lainaaminen

Teemassa neljä oppilaat harjoittelevat tiedonhakua ja erilaisten lähteiden luotettavuuden arviointia. He harjoittelevat vuorovaikutustaitoja ja argumentointia ryhmässä. Oppilaat oppivat esimerkkien kautta ymmärtämään lainaamiseen liittyviä riskejä.

5. Kiertotalous

Oppilaat tutustuvat vastuullisen yrittämisen periaatteisiin ja oppivat tunnistamaan lähiympäristön yrityksiä. He ymmärtävät miten voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen. Oppilaat oppivat tulkitsemaan mediaa ja mainoksia kriittisesti.

Mitä saat kun tilaat Oma talous -ohjelman?

Tilatessasi ohjelman saat käyttöösi valmiit ja viimeistellyt materiaalit ohjelman toteuttamiseen. Materiaalipaketti sisältää opettajan oppaan, oppilaan työvihon ja teemakohtaiset materiaalit.

Esimerkkejä materiaaleista:

  • Välttämätön, tarpeellinen, turha? -lautapeli: Pistää miettimään, mitä ihminen oikeastaan tarvitsee ja mitä eroa on haluilla ja tarpeilla.
  • Omien menojen seurantatehtävä: Viikon ajaksi laadittavassa budjetissa huomioidaan myös huoltajien maksamat kulut.
  • Perhekortit: Tutkimalla erilaisten perheiden budjetteja huomataan, kuinka erilaista taloudellista arkea erilaisissa perheissä eletään.
  • Selkeät ppt-esitysmateriaalit kuhunkin teemaan.
  • Itsearviointi-kysymykset valmiina jokaiseen teemaan.

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Oma talous -ohjelman keskiössä ovat oppijat, jotka harjoittelevat laaja-alaisia taitoja toiminnallisten työtapojen kautta. Ohjelman tehtävät on rakennettu tukemaan ensi sijassa taloustaitojen oppimista. Samalla oppilaat oppivat myös opetussuunnitelman eri oppiaineiden sisältöjä mm. oppilaanohjauksen, matematiikan, kotitalouden ja yhteiskuntaopin alueilta.

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.

Ohjelma soveltuu hyvin esimerkiksi MOK-viikon aktiviteetiksi.

Osallistu maksuttomaan käyttöönottokoulutukseen

Järjestämme opettajille oppimateriaaliemme ja ohjelmiemme käyttöönottoa helpottavia verkkokoulutuksia. Tulemme myös mielellämme kouluttamaan opettajia myös koululle.

Katso tulevat käyttöönottokoulutukset

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Oma talous haltuun

Jäikö jokin mietityttämään?

Älä huoli, voit laittaa meille viestiä! Vastaamme sinulle tuota pikaa.

Yläkoulun oppimateriaaleihin liittyen sinua auttaa

Veera Hakaste

Ohjelmavastaava, yläkoulu ja lukio

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 355 9975

[email protected]