skip to Main Content

Pikkuyrittäjät -ohjelma on yhdeksän teeman kokonaisuus. Teemat voi toteuttaa moniammatillisissa tiimeissä yhdistäen eri oppiaineita. Teemoja on mahdollista toteuttaa yhdistäen niitä eri oppiaineisiin. Jokainen teema pitää sisällään tvt-vinkkejä, lisätehtäviä ja tärkeitä tietoja teemojen sisällöstä.

Teemat

1 Ideoille siivet
Tutustutaan omiin vahvuuksiin ja ideoidaan luovasti.

2 Nimet ja suunnitelmat
Keksitään omalle yritykselle nimi ja kehitetään liikeidea.

3 Brändäys
Rakennetaan yritysilme ja tehdään oma logo.

4 Myyntitykit liikkeelle
Harjoitellaan asiakaspalvelua ja keksitään myyntipuhe.

5 Puhutaan rahasta
Tutustutaan hinnoitteluun ja tehdään mainoksia.

6 Nettisivut
Pohditaan digitaalista markkinointia ja luodaan yritykselle omat nettisivut.

7 Kohti loppuhuipennusta
Tarkistetaan kaikki loppuhuipennusta varten.

8 Loppuhuipennus
Myydään omia tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille.

9 Tilinpäätösjuhla
Juhlitaan yhdessä onnistumista ja kerrataan opittua.

Back To Top